A New, Better Man?

(rev.: John Harris. Poprawianie ewolucji. Argumenty etyczne za tworzeniem lepszych ludzi [trans. from: Enhancing Evolution: The Ethical Case for Making Better People])

References

Agar, Nikolai. 2014. Truly Human Enhancement. A Philosophical Defense of Limits. Cambridge, MA, London: MIT Press.

Buchanan, Allen. 2011. Better than Human. The Promise and Perils of Enhancing Ourselves. Oxford: Oxford University Press.

Chyrowicz, Barbara. 2015. Bioetyka. Anatomia sporu. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Ferdynus, Marcin. 2020. „Czy biomedyczne ulepszanie pozbawia nas człowieczeństwa? Perspektywa filozoficzna”. Studia Warmińskie 57: 39–56.

Ferdynus, Marcin. 2017. Przedłużanie życia jako problem moralny. Tarnów: Biblos.

Fukuyama, Francis. 2008. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Tłum. Bartłomiej Pietrzyk. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Habermas, Jürgen. 2003. Przyszłość natur ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? Tłum. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Harris, John. 2021. Poprawianie ewolucji. Argumenty etyczne za tworzeniem lepszych ludzi. Tłum. Tomasz Sieczkowski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sandel, Michael. 2011. ,,The Case Against Perfection: What’s Wrong with Designer Children, Bionic Athletes, and Genetic Engineering”. W: Human Enhancement, red. Julian Savulescu i Nick Bostrom, 71–89. Oxford: Oxford University Press.

Sandel, Michael. 2014. Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej. Tłum. Olga Siara. Warszawa: Kurhaus Publishing.

Published
2022-09-30
Section
Reviews