Gaga Movement Language as an Expression of Hidden Dynamics of Emotions

Keywords: emotions, phenomenology of the body, force dynamics theory, Gaga movement language, metaphor

Abstract

In the research on emotions in dance, scientists focus mainly on their motor expression. This article deals with the mental conceptualization of emotions in a specific movement practice, the Gaga language of movement, created by an Israeli choreographer — Ohad Naharin. The language is based on movement interpretation of verbal instructions during dance improvisation. The verbal communication system plays an important role in Gaga’s practice. Emotions in movement function implicitly and are an important element of working with the movement and the bodies of dancers. The phenomenological considerations of Edmund Husserl and Marice Merleau-Ponty on the subject of the body, which also influenced the contemporary concept of embodied cognition, is an important factor in considering the functioning of emotions in the Gaga language. The key issue in analyzing the functioning of emotions in the language of the Gaga movement is the concept of dynamics from a phenomenological and linguistic perspective. The purpose of this article is to show that: 1) emotions, although they do not appear directly in Gaga’s instructions, are an important part of a dancer’s creative work; 2) their functioning, understanding and motor interpretation is based on the metaphorical understanding of various aspects of dynamics; 3) the phenomenological analysis of the body are essential to understand the functioning of emotions during dance.

Author Biography

Paulina Zarębska, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

Paulina Zarębska, M.A. — Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Faculty of Philosophy and Sociology, Department of Ontology and Epistemology

References

Blom, Lynne Anne, i Tarin Chaplin. 1988. The Moment of Movement. Dance Improvisation, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Dąbrowski, Andrzej. 2019. Źródła, natura i funkcje emocji. Studium teorii impulsji Leona Petrażyckiego w kontekście współczesnych badań. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Descartes, René. 2004. Medytacje o filozofii pierwszej. Tłum. Jan Hartman, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Franck, Didier. 2017. Dwa ciała. Wokół fenomenologii Husserla. Tłum. Jacek Migasiński i Anastazja Dwulit. Warszawa: Scholar.

Franklin, Eric. 2007. Świadomość ciała. Wykorzystanie obrazów mentalnych w pedagogice ruchu. Tłum. Zbigniew Zembat. Warszawa: Kined.

Gallagher, Shaun. 2006. How the Body Shapes the Mind. Oxford: Oxford University Press.

Goldstein, Kurt. 1923. „Über die Abhängigkeit der Bewegungen von optischen Vorgängen”. Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie 54: 141–194.

Grünbaum, Abraham Anton. 1930. „Aphasie und Motorik”. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 130: 385–412. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02865939.

Heidegger, Martin. 1994. Bycie i czas. Tłum. Bogdan Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Husserl, Edmund.1974. Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Tłum. Danuta Gierulanka, tłumaczenie przejrzał i wstępem poprzedził Roman Ingarden. Biblioteka Klasyków Filozofii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe [PWN].

Husserl, Edmund. 1982. Medytacje kartezjańskie. Tłum. Andrzej Wajs. Biblioteka Klasyków Filozofii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe [PWN].

Ignaczak, Jagoda. „Gaga”. Słownik tańca XX i XXI wieku, http://slowniktanca.uni.lodz.pl/gaga/. Dostęp 26.02.2022.

Johnson, Mark. 1987. The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason, Chicago, London: University of Chicago Press.

Katan-Schmid, Einav. 2017. „Dancing Metaphors; Creative Thinking within Bodily Movements”. Proceedings of the European Society for Aesthetic 9. Academia.edu, https://www.academia.edu/35842968/Dancing_Metaphors_Creative_Thinking_within_Bodily_Movements_ESA_proceedings_9_2017_. Dostęp 1.03.2022.

Katan-Schmid, Einav. 2018. Embodied philosophy in dance: Gaga and Ohad Naharin’s Movement Research. London: Palgrave Macmillan.

Kövecses, Zoltán. 2000. Metaphor and Emotion. Language, culture, and body in human feeling. Cambridge: Cambridge University Press.

Kövecses, Zoltán. 2014. „Conceptualizing emotions. A revised cognitive linguistic perspective”. Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 50, no. 1, https://www.researchgate.net/publication/274208283_Conceptualizing_emotions_A_revised_cognitive_linguistic_perspective. Dostęp 30.02.2022.

Kövecses, Zoltán. 2020. Force dynamics, conceptual metaphor theory, emotion concepts. Budapest: Eötvös Loránd University, https://www.researchgate.net/publication/347437903_Force_ dynamics_conceptual_metaphor_theory_emotion_concepts. Dostęp 20.02.2022.

Lakoff, George, i Mark Johnson. 2010. Metafory w naszym życiu. Tłum. Tomasz P. Krzeszowski, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Maciejczak, Marek. 2001. Świat według ciała w ‘Fenomenologii percepcji’ M. Merleau-Ponty’ego. Warszawa: IFiS PAN.

Manning, Erin. 2012. Relationscapes. Movement, Art, Philosophy. Cambridge, MA: MIT Press.

Merleau-Ponty, Maurice. 1999. Proza świata. Eseje o mowie. Tłum. Stanisław Cichowicz, Joanna Skoczylas i Ewa Bieńkowska. Warszawa: Czytelnik.

Merleau-Ponty, Maurice. 2001. Fenomenologia percepcji. Tłum. Małgorzata Kowalska i Jacek Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Noë, Alva. 2004. Action in perception. Cambridge, MA: MIT Press.

Pokropski Marek. 2012. „Husserl i Henry – spór o intencjonalność.” Przegląd Filozoficzno-Literacki 3 (34): 229–249, https://www.researchgate.net/publication/337029725_Husserl_i_Henry_-_spor_o_intencjonalnosc. Dostęp 2.03.2022.

Pokropski Marek. 2013. Cielesna geneza czasu i przestrzeni. Warszawa: IFiS PAN.

Przybylski, Łukasz. 2015. „Fenomenologiczne źródła problematyki ucieleśnienia”. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki 24, nr 1: 51-76.

Talmy, Leonard. 1987. „Force dynamics in language and cognition”. Berkeley Cognitive Science Report no. 12 (1): 49–100.

Zarębska, Paulina. 2019. „Metaforyczność instrukcji choreografa”. Studia Choreologica vol. 20, https://omp.academicon.pl/wa/catalog/view/metafory-ucielesnione/78/212. Dostęp 26.02.2022. DOI: https://doi.org/10.52097/acapress.9788362475810.187-205.

Zarębska, Paulina. 2021. „How do dancers solve their choreographic improvisational problems?” AVANT, 12, no. 2, http://avant.edu.pl/en/2021-01-03-2. Dostęp 1.03.2022. DOI: https://doi.org/10.26913/avant.2021.02.03.

Published
2022-09-30
Section
Articles