On Andrzej Maryniarczyk’s Philosophical Inspirations

Keywords: Andrzej Maryniarczyk, Lublin Philosophical School, inspiration, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Mieczysław Albert Krąpiec, Karol Wojtyła

Abstract

The article discusses the sources of philosophical inspirations of Andrzej Maryniarczyk, one of the most outstanding representatives of the third generation of the Lublin Philosophical School. This school draws on the Aristotelian-Thomistic tradition, in which metaphysics plays a central role. Thus, it is not surprising that it was the thought of Aristotle and Aquinas that became Maryniarczyk’s main research subject and a source of inspiration. The author of Metoda metafizyki realistycznej [The Method of Realistic Metaphysics] was also interested in the thought of Mieczysław Albert Krąpiec and Karol Wojtyła, contemporary representatives of the Thomistic tradition, and, at the same time, prominent representatives of the Lublin Philosophical School. From his predecessors, Maryniarczyk learned what philosophy is, what its subject is, and how it should be practiced. He treated these thinkers as his guides in realistic philosophizing, drawing from them inspiration for being a philosopher in the twenty-first century by taking a particular attitude towards reality and ongoing discourse.

References

Arystoteles. 2017. Metafizyka. Tekst polski opracowany przez Mieczysław A. Krąpca i Andrzeja Maryniarczyka na podstawie tłumaczenia Tadeusza Żeleźnika. Lublin: PTTA.

Bell, Macalester. 2012. „Forgiveness, Inspiration, and the Powers of Reparation”. American Philosophical Quarterly 49, 3: 205–221.

Duma, Tomasz, Arkadiusz Gudaniec, Zbigniew Pańpuch, Katarzyna Stępień i Paulina Sulenta (red.). 2020. Filozof wpatrzony w naturę i w to co Boskie. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu i pracy naukowej na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB, Lublin: PTTA.

Forestell, J. T., 2003. „Inspiration. Biblical”. W: New Catholic Encyclopedia. T. 7, 492–496. Detroit: Gale.

Jakubiec, Czesław. 1979. „Prorok i hagiograf”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 32, z. 2–3: 66–73. DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.1217.

Maryniarczyk, Andrzej 1999. Realistyczna interpretacja rzeczywistości. Zeszyty z metafizyki 3. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2000. „Dlaczego filozofia bytu?”. W: Rozum otwarty na wiarę, red. Andrzej Maryniarczyk i Arkadiusz Gudaniec, 67–76. Zadania współczesnej metafizyki. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2005. Metoda metafizyki realistycznej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Maryniarczyk, Andrzej. 2006. Odkrycie wewnętrznej struktury bytów. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2011. Słowo wprowadzenia. W: Promotor kultury klasycznej. Wykłady otwarte imienia Mieczysława A. Krąpca OP, oprac. Mirella Nawracała-Urban, 5–9. Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP 2. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2013. „Spotkanie z Mistrzem w sztuce filozofowania: O osobie i książkach o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca. Z ks. prof. Andrzejem Maryniarczykiem rozmawia Anna Zalewska”. Cywilizacja 46: 66–72.

Maryniarczyk, Andrzej. 2015. Metafizyka a ontologie. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2016a. „Spór o rozumienie człowieka”. W: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. Andrzej Maryniarczyk, Paulina Sulenta i Tomasz Duma, 89–100. Zadania współczesnej metafizyki 18. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2016b. „Wprowadzenie”. W: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. Andrzej Maryniarczyk, Paulina Sulenta i Tomasz Duma, 7–13. Zadania współczesnej metafizyki 18. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2017a. „Metafizyka Arystotelesa — uniwersalny paradygmat filozofii”. W: O metafizyce Arystotelesa. U podstaw filozofowania realistycznego, red. Andrzej Maryniarczyk, Natalia Kunat i Zbigniew Pańpuch, 103–123. Zadania współczesnej metafizyki 19. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2017b. „Wprowadzenie”. W: O metafizyce Arystotelesa. U podstaw filozofowania realistycznego, red. Andrzej Maryniarczyk, Natalia Kunat i Zbigniew Pańpuch, 7–10. Zadania współczesnej metafizyki 19. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2018a. Dlaczego stworzenie „ex nihilo”. Teoria metafizycznego kreacjonizmu. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2018b. „Teoria kreacjonizmu jako punkt zwrotny w wyjaśnianiu świata i człowieka”. W: Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akwinu, red. Andrzej Maryniarczyk, Natalia Gondek i Wojciech Daszkiewicz, 55–82. Zadania współczesnej metafizyki 20. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2018c. „Wprowadzenie”. W: Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akwinu, red. Andrzej Maryniarczyk, Natalia Gondek i Wojciech Daszkiewicz, 7-11. Zadania współczesnej metafizyki 20. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2019a. „O realistycznej metafizyce. Od Arystotelesa do Krąpca i z powrotem”. W: Spór o metafizykę. W 10. rocznicę śmierci o. Mieczysława A. Krąpca OP, red. Andrzej Maryniarczyk, Natalia Gondek i Artur Mamcarz-Plisiecki, 73–90. Zadania współczesnej metafizyki 21. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej. 2019b. „Wprowadzenie”. W: Spór o metafizykę. W 10. rocznicę śmierci o. Mieczysława A. Krąpca OP, red. Andrzej Maryniarczyk, Natalia Gondek i Artur Mamcarz- Plisiecki, 7–10. Zadania współczesnej metafizyki 21. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej, i Arkadiusz Gudaniec (red.). 2000. Rozum otwarty na wiarę. Zadania współczesnej metafizyki 2. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej, i Mieczysław Albert Krąpiec. 2011. „Lubelska Szkoła Filozoficzna”. W: Encyklopedia filozofii polskiej, red. Andrzej Maryniarczyk. T. 1, 894–912. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej, Natalia Gondek i Artur Mamcarz-Plisiecki (red.). 2019. Spór o metafizykę. W 10. rocznicę śmierci o. Mieczysława A. Krąpca OP. Zadania współczesnej metafizyki 21. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej, Natalia Gondek i Wojciech Daszkiewicz (red.). 2018. Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akwinu. Zadania współczesnej metafizyki 20. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej, Natalia Kunat i Zbigniew Pańpuch (red.). 2017. O metafizyce Arystotelesa. U podstaw filozofowania realistycznego. Zadania współczesnej metafizyki 19. Lublin: PTTA.

Maryniarczyk, Andrzej, Paulina Sulenta, i Tomasz Duma (red.). 2016. Wokół antropologii Karola Wojtyły. Zadania współczesnej metafizyki 18. Lublin: PTTA.

Moskal, Piotr. 2014. „Tomasza z Akwinu epistemologia przekonań teistycznych”. Łódzkie Studia Teologiczne 23, 4: 5-16.

Obidzińska, Bogna J., 2015. „Inspiracja artystyczna, forma znacząca i zaangażowanie”. Kultura — Społeczeństwo — Edukacja 8, 2: 47–58. DOI: https://doi.org/10.14746/kse.2015.2.3.

Reale, Giovanni. 1996. Historia filozofii starożytnej. T. 2: Platon i Arystoteles. Przeł. Edward Iwo Zieliński. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Sikora, Jerzy. 2019. „Duch Święty jako inspiracja twórcza w głoszeniu słowa Bożego a inspiracja artystyczna — podobieństwa i różnice”. Polonia Sacra 23, 3 (57): 123–133. DOI: http://dx.doi.org/10.15633/ps.3390.

Sopińska, Agnieszka. 2019. „Kreatywność a innowacyjność organizacji. Otwarte innowacje jako przejaw współkreatywności”. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 161: 11–27.

Published
2021-12-06
Section
Articles