Suárez and the Analogy in the Light of the New Research

(rev.: Kazimierz Gryżenia SDB. Analogia w scholastyce nowożytnej. Studium z metafizyki Franciszka Suáreza [Analogy in Modern Scholastics: A Study of Francisco Suárez Metaphysics])

Published
2021-12-06
Section
Reviews