Conflict of Evolutionism with Creationism as a World-View Dispute

Keywords: evolution, creation, God, time, eternity, space

Abstract

One of the contemporary world-view disputes is the conflict between materialistic evolutionists and proponents of the intelligent design. Importantly, both sides of the dispute claim that their positions fall within the area of natural sciences. Discussions have been going on for over a hundred years, but there is no chance that they will end and that there will be some consensus. The source of this state of affairs seems to lie in the fact that this dispute is taking place on a philosophical level.

In the article, I give arguments that both materialistic evolutionism and the concept of intelligent design are not scientific theories. I also compare the concepts of evolution and creation and show that the concept of creation is not a scientific concept. Creation is an act of the Creator who is not a space-time being. Therefore, his activities cannot be studied by methods appropriate to natural sciences.

References

Augustyn. Wyznania. Tłum. Zygmunt Kubiak. Warszawa: Pax, 1978.

Behe, Michael. Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. New York: Free Press, 1996. Wyd. pol.: Czarna skrzynka Darwina – biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu. Warszawa: Megas, 2008.

Behe, Michael. „Molecular Machines: Experimental Support for the Design Inference”. Cosmos Pursuit 1, nr 2 (1998): 27–35.

Behe, Michael. „Design in the Details: The Origin of Biomolecular Machines”. W: Darwinism, Design and Public Education, red. John A. Campbell, Stephen C. Meyer, 287–302. East Lansing, MI: Michigan State University Press, 2003.

Behe, Michael. „Precyzyjny projekt: powstawanie biologicznych mechanizmów molekularnych”. Tłum. Dariusz Sagan. Na Początku…, nr 5–6 (2004): 163–183. Dostęp 10.09.20019. http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/przedruki/15-przedruki/391-pr-art-15.

Berry, Robert J. Bóg i biolog. Wiara a nauki przyrodnicze. Tłum. Jerzy Kochanowicz. Kraków: WAM, 2005.

Bylica, Piotr. „Levels of Analysis in Philosophy, Religion, and Science”. Zygon 50, nr 2 (2015): 304–328. doi:10.1111/zygo.12179.

Bylica, Piotr. Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy. Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie. Zielona Góra: Instytut Filozofii UZ, 2016.

Dawkins, Richard. Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1996.

Dembski, William. The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities. Cambridge: CUP, 1998.

Dembski, William. 2002. No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased without Intelligence. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2002.

Dembski, William. „Powrót projektu do nauk przyrodniczych”, tłum. Dariusz Sagan. W: Teoria inteligentnego projektu, red. Kazimierz Jodkowski, 11–24. Warszawa: Megas, 2007.

Ditfurth, Hoimar von. Nie tylko z tego świata jesteśmy. Nauki przyrodnicze, religia i przyszłość człowieka. Tłum. Anna Danuta Tauszyńska. Warszawa: Pax, 1985.

Dobzhansky, Theodosius. “Biology, Molecular and Organismic”. American Zoologist 4, nr 4 (1964): 443–452.

Dzik, Jerzy. Ewolucja. Warszawa, 2006. Dostęp 15.01.2020. http://www.paleo.pan.pl/people/Dzik/Publications/Ewolucja_liceum.pdf.

Futuyma, Douglas. Ewolucja. Warszawa: Wydawnictwa UW, 2008.

Gould, Stephen J. Rocks of Ages. Science and Religion in the Fullness of Life. London: Vintage, 2001.

Gutowski, Piotr. „Czym jest «nowy ateizm»”. W: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, red. Marek Słomka, 7–45. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Isaak, Mark. „A Philosophical Premise of ‘Naturalism’?”. talkdesign.org, 24.09.2002. Dostęp 15.01.2010. talkdesign.org/faqs/naturalism.html.

Jackelén, Antje. Time and Eternity. The Question of Time in Church, Science, and Theology. Philadelphia–London: Templeton Foundation Press, 2005.

Jodkowski, Kazimierz. „Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych”. Filozoficzne Aspekty Genezy 2–3. Dostęp 25.05.2020. http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo/34-fag-2005-2006/601-fag-2005-2006-art-112007.

Jodkowski, Kazimierz. Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy. Warszawa: Megas, 2007.

Jodkowski, Kazimierz. „Zasadnicza nierozstrzygalność sporu ewolucjonizm-kreacjonizm”. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 21, nr 3 (2012): 201–222.

Jodkowski, Kazimierz. „Czy nauka może wykryć inteligentny projekt?”. filozofiaprzyrody.pl, 30.12.2019. Dostęp 3.01.2020. https://www.filozofiaprzyrody.pl/czy-nauka-moze-wykryc-inteligentny-projekt.

Kloskowski, Kazimierz. Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania. T. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1999.

Kłósak, Kazimierz. 1980. Z teorii i metodologii filozofii przyrody. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1980.

Lemańska, Anna. „Status metodologiczno-epistemologiczny koncepcji inteligentnego projektu”. W: Pogranicza nauki. Protonauka – paranauka – pseudonauka. Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych 3, red. Józef Zon, 303–315. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Mackey, James P. Christianity and Creation: The Essence of the Christian Faith and Its Future among Religions. New York: Continuum, 2006.

Paley, William. 1854. Natural Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, Collected from the Appearances of Nature. Boston: Gould and Lincoln, 1854. Dostęp 23.12.2019. archive.org/details/naturaltheology01warwgoog.

Pedersen, Olaf. The Book of Nature. Vaticano: Vatican Observatory Publications, 1992.

Sagan, Dariusz. „Teoria inteligentnego projektu a kreacjonizm”. Kwartalnik Filozoficzny 43, nr 2 (2015): 131–150.

Sagan, Dariusz. Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu. Zielona Góra: Instytut Filozofii UZ, 2015.

Świeżyński, Adam. „Nowożytne przemiany idei samorództwa”. Roczniki Filozoficzne 57, nr 1 (2009): 195–229.

Tax, Sol, Charles Callender, red. Evolution after Darwin. T. 3, Issues in Evolution. Chicago: University of Chicago Press, 1960.

Teilhard de Chardin, Pierre. Le phénomène humain. Paris: Éditions du Seuil, 1955. Wyd. pol.: Człowiek i inne pisma. Warszawa: Pax, 1984.

Witham, Larry. By Design. Science and the Search for God. San Francisco: Encounter Books, 2003.

Zon, Józef. „Kiedy «kreacja albo ewolucja» a kiedy «kreacja oraz ewolucja»”. W: Ewolucjonizm czy kreacjonizm, red. Piotr Jaroszyński i in., 275–302. Lublin: Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, 2008.

Published
2021-01-04
Section
Articles