Evolutionism–Creationism: An Introduction to a Still Open Debate

Abstract

Ewolucjonizm–kreacjonizm. Otwarta debata / Evolutionism–Creationism: An Open Debate

References

Austriaco, Nicanor Pier Giorgio et al. Thomistic Evolution: A Catholic Approach to Understanding Evolution in the Light of Faith. Tacoma: Cluny Media, 2016. Published in Polish as Ewolucja w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna. Translated by Grażyna Gomola and Aleksander Gomola. Poznań: W drodze, 2019.

Barbour, Ian. “Jak układają się stosunki między nauką a teologią.” Translated by Stanisław Wszołek, in Refleksje na rozdrożu. Wybór tekstów z pogranicza wiedzy i wiary, ed. Stanisław Wszołek, 29–75. Tarnów: Biblos, 2000.

Chaberek, Michał. “Classical Metaphysics and Theistic Evolution: Why Are They Incompatible?” Studia Gilsoniana 8, no. 1 (2019): 47–81.

Chaberek, Michał. Święty Tomasz z Akwinu a ewolucja. Kęty: Marek Derewiecki, 2019.

Dennett, Daniel C. Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. New York: Simon & Schuster, 1995.

Dobzhansky, Theodosius. “Creative Evolution.” Diogénes 15 (1967): 62–74.

Dobzhansky, Theodosius. The Biological Basis of Human Freedom. New York: Columbia University Press, 1956.

Dołęga, Józef M. Kreacjonizm i ewolucjonizm. Ewolucyjny model kreacjonizmu a problem hominizacji. Warsaw: Wydawnictwo ATK, 1988.

Elert, Werner. Der Kampf um das Christentum. Geschichte der Beziehungenzwischen dem evangelischen Christentum in Deutschland und dem allgemeinen Denkenseit Schleiermacher und Hegel, 2nd ed. Hildesheim: Georg Olms, 2005.

Giertych, Maciej. “Nauka na służbie ideologii.” Opoka w kraju 46 (2003): 6–8.

Hajduk, Zygmunt. Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2004.

Hałaczek, Bernard. “The Evolution of Theological Views on Evolution.” Przegląd Antropologiczny 60 (1987): 3–12.

Haught, John F. God after Darwin: A Theology of Evolution. Boulder: Westview Press, 2000.

Haught, John F. Responses to 101 Questions on God and Evolution. New York: Paulist Press, 2001.

Heller, Michał. Nowa fizyka i nowa teologia, 6th ed. Kraków: Copernicus Center Press, 2016.

Iverach, James. Christianity and Evolution. London: Hodder & Stoughton, 1894. Accessed December 10, 2019. https://archive.org/details/christianityevol00iver/page/174.

Johnson, J. W. G. The Crumbling Theory of Evolution. Brisbane: Queensland Binding Service, 1982. Published in the US as Evolution? and in Poland as Na bezdrożach teorii ewolucji. Translated by Jan Kempski. Warszawa-Struga: Michalineum, 1989.

Johnston, George S. Did Darwin Get It Right? Catholics and the Theory of Evolution. Huntington, IN: Our Sunday Visitor Publishing Division, 1998.

Kamiński, Stanisław. Pisma wybrane. Vol. 5, Światopogląd – religia – teologia. Zagadnienia filozoficzne i metodologiczne, ed. Monika Walczak and Andrzej Bronk. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1998.

Kłósak, Kazimierz. “Zagadnienie stworzenia wszechświata w ujęciu P. Teilharda de Chardin” (Proceedings of the Scientific Conference of the Philosophical Section of Professors of Higher Theological Educational Institutions in Poland, Kraków, April 21–22, 1965). Studia Philosophiae Christianae 1, no. 2 (1965): 283.

Lemańska, Anna. “Status metodologiczno-epistemologiczny koncepcji inteligentnego projektu.” In Pogranicza nauki. Protonauka – paranauka – pseudonauka, edited by Józef Zon. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Maryniarczyk, Andrzej. Dlaczego stworzenie „ex nihilo”. Teoria metafizycznego kreacjonizmu. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2018.

Morris, Henry M. Troubled Waters of Evolution. San Diego, CA: Creation–Life Publishers, 1974.

Pabjan, Tadeusz. Anatomia konfliktu. Między nowym ateizmem a teologią nauki. Kraków: Copernicus Center Press, 2016.

Pajewski, Mieczysław. “Meandry sporów o pochodzenie (cz. 5).” Idź pod prąd 3, no. 8 (August 2005): 8–9.

Paley, William. Natural Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, Collected from the Appearances of Nature. London: R. Faulder; Philadelphia, PA: John Morgan, 1802.

Słomka, Marek. Ewolucjonizm chrześcijański o pochodzeniu człowieka. Lublin: Gaudium, 2004.

Tyrała, Radosław. Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń. Kraków: Nomos, 2007.

Wolsza, Kazimierz. “Nowy spór teologii z teorią ewolucji? O niektórych aspektach debaty z lat 2005-2006.” Forum Teologiczne 9 (2008): 87–100.

Życiński, Józef. “Naturalistyczne a chrześcijańskie interpretacje ewolucji.” Forum Teologiczne 9 (2008): 47.

Życiński, Józef. God and Evolution: Fundamental Questions of Christian Evolutionism. Translated by Kenneth W. Kemp and Zuzanna Maślanka. Washington, DC: Catholic University of America Press, 2006.

Published
2021-01-04
Section
Articles