Community as Ontology according to Jean-Luc Nancy

  • Błażej Baszczak University of Zielona Góra, Faculty of Humanities
Keywords: Jean-Luc Nancy; community; ontology; finitude; “literary communism”

Abstract

The article presents the question of community in Jean-Luc Nancy’s work La communauté désœuvrée (1983). Nancy’s writings on community are one of the most well known part of his work. That is why firstly that essay shows how Nancy redefined community and moved away from this word toward explicitly ontological terms such as being-in-common, being-together and being-with. Then we take up Nancy’s discussions of the relation between myth and community: between the interruption of myth, the unworked community (la communauté désœuvrée), and “literary communism.” And, eventually, at the end we take a closer look at the relation between Nancy’s understanding of community and history in general to show what Nancy means by finitude.

References

Bernasconi Robert: On Deconstructing Nostalgia for Community within the West: The Debate between Nancy and Blanchot, „Research in Phenomenology” 1993, no. 23.

Blanchot Maurice: La communauté inavouable, Paris: Minut 1983.

Dallmayr Fred: An ‘inoperative’ global community? Reflections on Nancy, [w:] Simon Sparks (ed.), On Jean-Luc Nancy: The Sense of Philosophy, (Warwick Studies in European Philosophy), London: Routledge 1997.

Derrida Jacques: Pismo i różnica, tł. Krzysztof Kłosiński, Warszawa: Wyd. KR 2004.

Devisch Ignaas: Jean-Luc Nancy and the Question of Community, Bloomsbury: Bloomsbury Academic 2013.

Devisch Ignaas: The disclosure of a metaphysical horizon, or how to escape dialectics, „South African Journal of Philosophy” 29 (2010), no. 1.

Diogenes Laertios: Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. Irena Krońska, Kazimierz Leśniak, Witold Olszewski, Bogdan Kupis, Warszawa: PWN 1982.

Domagov Oleg: Between Myth and Nihilism. Community in Jean-Luc Nancy’s Philosophy, Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Mueller 2008.

Domagov Oleg: Jean-Luc Nancy: An Attempt to Reduce Community to Ontology, „Critical Studies” 28 (2006).

Gaon Stella: Communities in Question: Sociality and Solidarity in Nancy and Blanchot, „Journal for Cultural Research” 9 (2005), no. 4.

Hałas Elżbieta: Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej: Charles H. Cooley, George H. Mead, Herbert Blumer, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1994.

James Ian: Naming the Nothing: Nancy and Blanchot on Community, „Culture, Theory and Critique” 2010, no. 51.

James Ian: The Fragmentary demand – an introduction to the philosophy of Jean-Luc Nancy, Stanford: Stanford University Press 2006.

Luszczynska Ana M. : The Ethics of Community. Nancy, Derrida, Morrison, and Menendez, Bloomsbury: Bloomsbury Academic 2011.

Matuszewski Krzysztof: Georges Bataille – inwokacje zatraty, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2006.

Morin Marie-Eve: Jean-Luc Nancy, Cambridge: Polity Press 2012.

Mucha Janusz: Cooley, Warszawa: Wiedza Powszechna 1992.

Nancy Jean-Luc, Lacoue-Labarthe Philippe: Le mythe nazi, La Tour d’Aigues: L’Aube 1991.

Nancy Jean-Luc: Corpus, przeł. Małgorzata Kwietniewska, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2002.

Nancy Jean-Luc: La décision d’existence, [w:] tenże, Une pensée finie, Paris: Galilée 1990.

Nancy Jean-Luc: Au fond des images, Paris: Galilée 2003.

Nancy Jean-Luc: Être singulier pluriel, Paris: Galilée 1996.

Nancy Jean-Luc: Le partage des voix, Paris: Galilée 1982.

Nancy Jean-Luc: Le Sens du monde, Paris: Galilée 1993.

Nancy Jean-Luc: Les Muses, Paris: Galilée 1994

Nancy Jean-Luc: Rozdzielona wspólnota, przeł. Michał Gusin, Tomasz Załuski, Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 2010.

Nancy Jean-Luc: La comparution (De l’existensce du «communisme» à la communauté de l’«existence»), [w:] Jean Christophe Bailly, Jean-Luc Nancy, La comparution (politique à venir), Paris: Bourgois 1991.

Tönnies Ferdinand: Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. Małgorzata Łukaszewicz, Warszawa: PWN 1988.

Załuski Tomasz: Od dzieła do rozdzielania. Filozofia i to, co polityczne, [w:] Jean-Luc Nancy, Rozdzielona wspólnota, przeł. Michał Gusin, Tomasz Załuski, Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 2010.

Załuski Tomasz: Ontologia jako koegzystencjalna analityka «bycia-z», „Analiza i Egzystencja” (2007), nr 6.

Załuski Tomasz: Wspólnota bez immanencji, „Nowa Krytyka” 2009, nr 22/23.

Published
2020-06-10
Section
Articles