On some Determinats of the Fregean Theory of Quantification

  • Jan Szot University of Gdansk, Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Keywords: philosophy of language; philosophy of logic; theory of quantification; incomplete expression; complex predicate; simple predicate

Abstract

The article discusses the Fregean way of producing multiple quantifications and distinction between complex and simple predicates. In the proper sense only the complex predicates are a kind of the incomplete expression (unselbsständig). Many contemporary authors of general logic textbooks do not pay due attention to that determinants.

References

Bocheński I.M.: A History of Formal Logic, New York: Chelsea Publishing Company 1970.

Church A.: The Introduction to Mathematical Logic, t. I, Princeton, NJ 1956.

Dummett M.: Frege: Philosophy of Language, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1981.

Dummett M.: Logiczna podstawa metafizyki, tł. W. Sady, Warszawa: PWN 1998.

Frege G.: Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens, Halle: Verlag von Louis Nebert 1879.

Frege G.: Grundgesetze der Arithmetik, t. I, Jena: Verlag von Herman Pohle 1893.

Frege G.: Pisma semantyczne, tł. B. Wolniewicz, Warszawa: PWN 1977.

Frege G.: Posthumous writings, ed. H. Hermes, F. Kambartel, F. Kaulbach, tł. P. Long, R. White, Chicago: The University of Chicago Press 1979.

Geach P.T.: Logic Matters, Oxford: Basil Blackwell 1981.

Goldfarb W.D.: Logic in the Twenties: The Nature of the Quantifier, „The Journal of Symbolic Logic” 44 (1979), s. 351-368.

Grzegorczyk A.: Zarys logiki matematycznej, Warszawa: PWN 1984.

Gut A.: Gottlob Frege i problemy filozofii współczesnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.

Kneale W., Kneale M.: The Development of Logic, Oxford: Clarendon Press 1984.

Kotarbiński T.: Wykłady z dziejów logiki, Warszawa: PWN 1985.

Nowaczyk A.: Gramatyka i prawda, Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne 1999.

Moore G.H.: Beyond First-order Logic: The Historical Interplay between Mathematical Logic and Axiomatic Set Theory, „History and Philosophy of Logic” 1 (1980), s. 95-137.

Quine W.V.O.: Filozofia logiki, tł. B. Stanosz, Warszawa: Aletheia 2002.

Saussure F. de: Kurs językoznawstwa ogólnego, tł. K. Kasprzyk, Warszawa: PWN 1991.

Published
2020-06-10
Section
Articles