Science and Accuracy, i.e. towards J.F. Drewnowski Minimum Symbolic Apparatus

  • Michał Adamczyk Major Seminary of the Diocese of Bydgoszcz
Keywords: the methodology of theology; formalization of theology; the Cracow Circle; language apparatus; elementary proposition

Abstract

The subject of this article is the symbol mechanism proposed by Drewnowski as a tool for the accurate formulation of sentences in science, including theology. The tool consists of three elements: classical propositional calculus, classical predicate calculus without variable functors and constant functor of the elementary proposition f (x,y,z). This sentence contains three arguments of three different types that correspond to the frame of reference, things and qualities of things. The purpose of this article is to show the language apparatus in the context of author’s other works as well as explain the terms characteristic for the author in order to enable the assessment of the value and timeliness of this idea.

References

Adamczyk M.: Teologia jako nauka ścisła. Jana Franciszka Drewnowskiego „Zarys programu uściślania teologii”, [w:] Tożsamość teologii, red. A. Anderwald, T. Dola, M. Rusecki, Opole 2010, s. 223-242.

Bocheński I.M.: O metodzie teologii w świetle logiki współczesnej, „Collectanea Theologica” 21(1949), fasc. 2-3, s. 171-192.

Bocheński I.M.: The Logic of Religion, New York 1965 (pol. wyd. Logika religii, 1990)

Jan Franciszek Drewnowski – człowiek, Polak, katolik, myśliciel. Zapis rozmowy ks. Michała Adamczyka z dr. Jackiem Drewnowskim, „Summarium” 33 (2004), s. 43-77.

Kamiński S., Zdybicka Z.: W odpowiedzi na uwagi Jana Fr. Drewnowskiego, „Znak” (1965), nr 2-3, s. 355-365.

Kamiński S.: Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej?, „Roczniki Filozoficzne” 12 (1964), z. 1, s. 107-112.

Krąpiec M.A.: Filozofia co wyjaśnia? Filozofia w teologii, Lublin 2000, s. 187-211.

Majdański S.: Ani scjentyzm, ani fideizm. U progu nowoczesnej syntezy filozoficznej, czyli Jana Franciszka Drewnowskiego program precyzacji filozofii klasycznej, [w:] J.F. Drewnowski, Filozofia i precyzja. Zarys programu filozoficznego i inne pisma, red. S. Majdański, S. Zalewski, Lublin 1996, s. 5-52.

Metanaukowe idee J. F. Drewnowskiego w oczach matematyka. Z Profesorem Antonim Wiwegerem rozmawia ks. Michał Adamczyk, „Summarium” 36 (2007), s. 73-84.

Russell B.: Our Knowledge of the External World, London 1961.

Russell B.: The Analysis of Matter, London 1922.

Wolak Z.: Koncepcje analogii w Kole Krakowskim, Tarnów 2005.

Published
2020-06-10
Section
Articles