On Fate

transl. Monika A. Komsta

  • Aleksander z Afrodyzji

Abstract

Tekst ten – De fato – pochodzi ze zbioru krótkich rozpraw poświęconych różnorodnej tematyce, zawartych w księdze II traktatu O duszy (De anima libri mantissa, 179, 24 – 186, 31). Chociaż autentyczność niektórych fragmentów może budzić wątpliwości, wydaje się, że tekst ten jest dziełem samego Aleksandra. Trudności, jakie pojawiają się przy interpretacji teksu, dotyczą jego relacji z większym traktatem również zatytułowanym O przeznaczeniu (Commentaria in Aristotelem Graeca, suppl. 2.2, ed. I. Bruns, Berlin 1892, s. 164-212). Zob. R.W. Sharples, Alexander of Aphrodisias’ Second Treatment of Fate? De anima libri mantissa, pp. 179-186 Bruns, „Bulletin of the Institute of Classical Studies” 27 (1980), s. 76-94.

Niniejsze tłumaczenie jest oparte na wydaniu zawartym w Commentaria in Aristotelem Graeca, suppl. 2.1, ed. I. Bruns, Berlin 1887, s. 101-186.

Published
2020-06-09
Section
Translations