The Problem of Recognizing the True Religion

  • Piotr Moskal The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Philosophy
Keywords: religion; religio vera; true religion

Abstract

The article characterizes my way of recognizing the Catholic religion as the true religion. This recognition is a multi-motif process. I recognize the Catholic religion as religio vera, which does not mean that I completely justify the fact that it is a religio vera.

I characterize the following ways to recognize the Catholic religion as being true:

  1. The way of using philosophical arguments.
  2. The way of recognizing legitimacy of the claims made by the Magisterium (the teaching authority of the Catholic Church).
  3. The way of recognizing the sign character of the Church.
  4. The way of assessment of the explanative value of the Church’s doctrine.

References

Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Red. Ignacy Bokwa. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2007
Bronk Andrzej: Podstawy nauk o religii. Wyd. 2 poprawione i zmienione, Lublin: TN KUL 2003.
Filozofować w kontekście teologii. Problem religii prawdziwej, red. Piotr Moskal, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.
Grocholewski Zenon: Prawo naturalne w nauczaniu Kościoła, przeł. Krzysztof Stopa, [w:] tenże, Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa, Kraków: Wydawnictwo HOMO DEI 2009. s. 3-54.
Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1998.
Jan Paweł II, Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, Edizioni Aquila Bianca 1996.
Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2 poprawione, Poznań: Pallottinum 2002.
Kongregacja Nauki Wiary: Deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, Watykan: Libreria Editrice Vaticana 2000.
Moskal Piotr: Religia i prawda, wyd. 2 poprawione, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
Piwowarczyk Marek: [Rec:] Piotr Moskal, Religia i prawda [Religion and Truth], Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, 229 pp., „Forum Philosophicum” 14 (2009), nr 1, s. 163-166.
Seweryniak Henryk: Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2001.
Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań: Pallottinum 2002.
Stępień Antoni B.: O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin: TN KUL 1966.
Published
2020-06-09
Section
Articles