At the Sources of Libertarian Thought

  • Damian Maziarz The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Philosophy, PhD student
Keywords: libertarianism; minarchism; anarcho-capitalism; anarchism; capitalism; freedom; individual

Abstract

In this paper the author presents the Libertarian Thought in the perspective of its genesis and interpretations. Libertarianism is an young ideological movement focused on rights of an individual (like the right to property). It has the critical attitude towards authority what is expressed in the postulate of radical limitation of its powers (Minarchism) or its dismantling (Anarcho-capitalism). In the approach of minarchists, the state have the only one responsibility: it should supervise on security dimension by management of armed forces, police and judiciary. Anarcho-capitalists claim that the institution of state should be abolished. They recognize the fact that there is no way to reconcile individual liberty and the right to private property within the state— even in situation where state is focused on dimension of security. Radical libertarians with anarcho-capitalist inclination maintain that all powers of the state should be transmitted to the private sector.

References

Bartyzel, Jacek. „Próba teoretyzacji pojęcia ‘prawica’”. W: Religia – polityka – naród. Studia nad współczesną myślą polityczną, redakcja Rafał Łętocha, 47-70. Kraków: Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2010.

Bartyzel, Jacek. W gąszczu liberalizmów: próba periodyzacji i klasyfikacji. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2004.

Boaz, David. Libertarianizm, przełożył Dariusz Juruś. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2005.

Bulira, Waldemar, i Włodzimierz Gogłoza. Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marcii Curie-Skłodowskiej 2010.

Butler, Eamon. Ludwig von Mises – kompendium myśli ekonomicznej, przełożyła Maria Bąkówna. Warszawa: Instytut Globalizacji, 2010.

Hope, Hans-Hermann. Ekonomia i etyka własności prywatnej. Studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii, przełożył Karol Nowacki. Warszawa: Fijor Publishing, 2011.

Izdebski, Hubert. Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw. Warszawa: LexiNexis 2012.

Król, Marcin. Filozofia polityczna. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.

Miklaszewska, Justyna. Libertariańskie koncepcje wolności i własności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994.

Modrzejewska, Magdalena. Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

Nozick, Robert. Państwo, anarchia i utopia, przełożyli Paweł Maciejko i Michał Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2010.

Rothbard, Murray N. O nową wolność. Manifest libertariański, przełożył Witold Falkowski, Warszawa: Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, Oficyna Wydawnicza Volumen, 2007.

Rothbard, Murray N. Egalitaryzm jako bunt przecw ludzkiej naturze, przełożył Krzysztof Węgrzecki, Warszawa: Fijor Publishing, 2009.

Rothbard, Murray N. Etyka wolności, przełożyli Jakub Woziński i Jan M. Fijor. Warszawa: Fijor Publishing, 2010.

Sękowski, Stefan. W walce z wujem Samem. Anarchoindywidualizm w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1827-1939. Warszawa: 3S Media, 2010.

Tannehill, Linda i Morris. Rynek i wolność: czy rząd jest rzeczywiście konieczny? czy rząd jest naszym obrońcą... czy wrogiem?, przełożył Witold Falkowski. Warszawa: Fijor Publishing, 2010.

Teluk, Tomasz. Libertarianizm. Krytyka. Warszawa: Instytut Globalizacji, 2010.

Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL, 2011.

Published
2020-06-16
Section
Articles