Cognition of God in the Speculative Mysticism of Meister Eckhart

  • Wiesław Szymona College of Philosophy and Theology of the Polish Dominican Province in Cracow
Keywords: Meister Eckhart; speculative mysticism; apophatic theology

Abstract

Artykuł jest prezentacją najważniejszych rysów teologii apofatycznej Mistrza Eckharta, która jest mocno zakorzeniona w myśli Pseudo-Dionizego Areopagity. Autor ukazuje swoistą dialektykę poznawalności i niepoznawalności Boga, ilustrując to obficie przykładami z Eckhartowych Kazań. W tekście został poruszony także inny, niezwykle istotny problem, a mianowicie relacji zakorzenionej w neoplatonizmie henologicznej wizji rzeczywistości Eckharta do chrześcijańskiej nauki o Trójcy Świętej. Autor przytacza tu opinię Marie-Anne Vannier, że Eckhart jest „wirtuozem teologii trynitarnej”, ale dodaje, że zawsze pozostawia on tu miejsce dla przeżywania Tajemnicy.

References

Encyclopédie des mystiques rhénans d’Eckhart à Nicolas de Cues et leur réception, red. Marie-Anne Vannier. Paris: Éditions du Cerf, 2011.

La Trinité chez Eckhart et Nicolas de Cues, red. Marie-Anne Vannier. Paris: Éditions du Cerf, 2009.

Libera, Alain de. Introduction à la mystique rhénane d’Albert le Grand à Maître Eckhart. Paris: O.E.I.L., 1984.

Libera, Alain de: L’un ou la Trinité?. W: Julie Casteigt. Maître Eckhart. Paris: Éditions du Cerf, 2012.

Lossky, Vladimir. Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart. Paris: Vrin, 1973.

Maître Eckhart, red. Julie Casteigt. Paris: Éditions du Cerf, 2012.

McGinn, Bernard. Mistyczna myśl Mistrza Eckharta, człowieka, przed którym Bóg niczego nie skrył, tł. Sebastian Szymański. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2009.

Mistrz Eckhart. Kazania, tł. Wiesław Szymona. Poznań: W drodze, 1986.

Mistrz Eckhart. Traktaty, tł. Wiesław Szymona. Poznań: W drodze, 1987.

Vannier, Marie-Anne. Trinité, hasło w: Encyclopédie des mystiques rhénans. Paris: Éditions du Cerf, 2011.

Zum Brunn, Émilie, Alain de Libera. Maître Eckhart. Métaphysique du Verbe et théologie négative. Paris: Beauchesne, 1984.

Published
2020-06-16
Section
Articles