An Attempt to Determine the Language of Metaphysics in the Light of the Work Language and the Real World by Mieczysław Albert Krąpiec

  • Bartłomiej Marian Krzos The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology
Keywords: language; Krąpiec; dictionary; rules; hyponymy

Abstract

There is a need of the language to be a proper tool for transferring of all the riches of our thoughts. We consider the abstract thinking as one of the higher activities of human mind. That kind of thinking has its use in the domain of metaphysics. Considerations concerning language as proper for communication in metaphysics became the subject of the work Language and the Real World by Mieczysław Albert Krąpiec. After analysing Krąpiec’s work, one can conclude that natural language requires certain clarifications to be a communication tool corresponding with metaphysics. Well, it would be needed to extract a refined language in the context of the natural language. In order to extract it one would require a description of a dictionary and a definition of the rules for constructing well-formed formulae. After the analyses it turned out that the dictionary of the language in question would be a set of names. In turn syntax rules of that language should be based on a relation defined in the set of names. A relation that would be suitable to formulate these rules is known to linguists as hyponymy.

References

Ajdukiewicz, Kazimierz. Logika Pragmatyczna. Warszawa: PWN, 1974.

Arystoteles, Metafizyka (tekst grec.-łac.-pol.), tłum. Tadeusz Żeleźnik, red. Andrzej Maryniarczyk, t. 1–2. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1996.

Borkowski, Ludwik. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1991,

Bremer, Józef W. Wprowadzenie do logiki. Kraków: WAM, 2008.

Gensler, Harry. Introduction to Logic. New York: Routledge, 2010.

Gilson, Étienne. Elementy filozofii chrześcijańskiej, tłum. Tomasz Górski, Warszawa: PAX, 1965.

Hajduk, Zygmunt. Ogólna metodologia nauk. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Kowalczyk, Stanisław. Zarys filozofii człowieka. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2002.

Krąpiec, Mieczysław Albert. Ja – człowiek. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005.

Krąpiec, Mieczysław Albert. Język i świat realny. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1985.

Krąpiec, Mieczysław Albert. „Transcendentalia i uniwersalia”, Roczniki Filozoficzne 9 (1961), 1: 55–70.

Kwiatkowski, Tadeusz. Wykłady i szkice z logiki ogólnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2008.

Maryniarczyk, Andrzej. Zeszyty z metafizyki, t. 1-5. Lublin: PTTA, 2001–2006.

Piechowicz, Robert. Logika, topologia, język. Relacja bliskości znaczeń na poziomie leksyki. Tarnów: OBI, Biblos, 2007.

Pogonowski, Jerzy. Hiponimia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991.

Regner, Leopold. Logika. Kraków: PTT, 1973.

Rorty, Richard. Przygodność, ironia i solidarność, tłum. Wacław Jan Popowski. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2008.

Świrydowicz, Kazimierz. Podstawy logiki modalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004.

Tokarz, Marek. Elementy pragmatyki logicznej. Warszawa: PWN, 1993.

Tomasz z Akwinu, św. Suma teologiczna, t. 1–34, tłum. Feliks Bednarski, Pius Bełch, Andrzej Głażewski. Londyn: Veritas, 1962–1986.

Tomasz z Akwinu, św. Quaestiones disputatae De veritate. Dysputy problemowe O prawdzie (tekst łac.-pol.), tłum. A. Białek, red. Andrzej Maryniarczyk. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999.

Tomasz z Akwinu, św. De ente et essentia, O bycie i istocie (tekst łac.-pol.), tłum. Mieczysław A. Krąpiec, w: Mieczysław Albert Krąpiec. Byt i istota. Św. Tomasza „De ente et essentia”. Przekład i komentarz, 7–47. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1994.

Ziembiński, Zygmunt. Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Published
2020-06-15
Section
Articles