Logic vs. Linguistics: Notes on the Margin of Discussion between Logicians and Linguists

  • Marek Lechniak The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Philosophy
Keywords: linguistics; logic; paralocution; meaning of the expression

Abstract

The relation between linguistics and logic is analysed in the paper. Its starting point are two discussions between logicians and linguists that took place in recent years. The main points of these discussions were presented and it was argued that they are based on some misunderstandings. Thereafter, the author tried to determinate the domains of linguistics and logic in more precise way and to show the differences between these domains.

References

Ajdukiewicz, Kazimierz. „Okres warunkowy a implikacja materialna”, w: tenże, Język i poznanie, t. 2, 248–266. Warszawa: PWN, 1985.

Bogusławski, Andrzej. „Przypomnienia metodologiczne”. Studia Semiotyczne 21–22 (1998): 57–60.

Bogusławski, Andrzej. „Przypomnienia metodologiczne. Uzupełnienia”. Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique LXI (2005): 189–196.

Bogusławski, Andrzej. Język w słowniku: desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny. Wrocław: Ossolineum, 1988.

Bogusławski, Andrzej, i Magdalena Danielewiczowa. Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III. Warszawa: Elma Books, 2005.

Czernecka-Rej, Bożena. Pluralizm w logice. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.

Danielewiczowa, Magdalena. Wiedza i niewiedza, Studium polskich czasowników epistemicznych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Katedra Lingwistyki Formalnej, 2002.

Dywan, Zbigniew. „Denotacja u Arystotelesa i Fregego”. W: Mieczysław Omyła (red.). Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, 11–28. Warszawa: Znak, Język, Rzeczywistość, 1991.

Garbacz, Paweł, i Robert Trypuz, Ontologie poza ontologią, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

Grodziński, Eugeniusz. „Uwagi na marginesie książki Barbary Stanosz ‘10 wykładów z filozofii języka’”, Studia Semiotyczne 19 (1994): 51–55.

Grzegorczyk, Andrzej. „Czy istnieje ścisłość poza wymaganiami logiki”. Studia Semiotyczne 21–22 (1998): 47–55.

Grzegorczyk, Andrzej. „Czy istnieje ścisłość poza wymaganiami logiki”. W: Jerzy Pelc (red.). Język współczesnej humanistyki. Biblioteka Myśli Semiotycznej 46, 89–95. Warszawa: „Znak – Język – Rzeczywistość”, 2000.

Grzegorczykowa, Renata. „Opis lingwistyczny a opis logiczny języka (Refleksje w związku z książką Barbary Stanosz 10 wykładów z filozofii języka, Warszawa 1991)”. Studia Semiotyczne 19 (1994): 43–47.

Hanna, Robert. Rationality and Logic. Cambridge, MA: MIT Press, 2006.

Lechniak, Marek. Ajdukiewicz on justifying the laws of logic”. Studies in East European Thought 68 (2016), 1: 39–49. DOI: 10.1007/s11212-016-9246-9.

Lechniak, Marek. „O twórczości w logice, czyli jak rozwijają się intuicje logiczne”. Filo-Sofija Nr 27 (2014/4/I): 115–127.

Ossowska, Maria. „Stosunek logiki i gramatyki”. Kwartalnik Filozoficzny 8 (1929), 3: 231–264.

Stanosz, Barbara. 10 wykładów z filozofii języka. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1991.

Stanosz, Barbara. „Uwagi do artykułu Renaty Grzegorczykowej ‘Opis lingwistyczny a opis logiczny języka’”. Studia Semiotyczne 19 (1994): 49–50.

Published
2020-06-15
Section
Articles