On the Principles of Nature

(transl. Kamil Majcherek)

  • Tomasz z Akwinu, św.
Keywords: Thomas Aquinas; philosophy of nature; causes; nature; principles

References

Arystoteles. Fizyka, przeł. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN, 1968.

Arystoteles, „Kategorie”. W: Tenże. Kategorie i Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza, przeł. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN 1975.

Arystoteles, Metafizyka, przeł. Tadeusz Żeleźnik. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1986.

Arystoteles. „O częściach zwierząt”. W: Tenże. Dzieła wszystkie, tom 3. Przeł. Kazimierz Leśniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

Averroes. Aristotelis libri physicorum octo. Lugduni, 1520.

Averroes. „Aristotelis Metaphysicorum libri XIII cum Averrois … Commentariis”. W: Aristotelis opera cum Averrois commentariis. Venice: Iunctas, 1562.

Avicenna. Sufficientia. Venezia, 1508. Polskie tłumaczenie: Awicenna. Księga wiedzy. Przeł. Bogdan Składanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Bobik, Joseph. Aquinas on Matter and Form and the Elements. A Translation and Interpretation of the De principiis naturae and the De mixtione elementorum of St. Thomas Aquinas. Indiana: University of Notre Dame Press, 1998.

Klima, Gyula. „Philosophy of Nature, Philosophy of the Soul, Metaphysics”. W: Medieval Philo¬sophy: Essential Readings with Commentary, red. Gyula Klima, Fritz Alhoff i Anand Jay¬prakash Vaidya. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2007.

Porfiriusz. Wstęp do „Kategorii” Arystotelesa (Isagoga). Arystoteles, Kategorie i Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza. Przeł. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN, 1975.

S. Thomae de Aquino, Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 43: De principiis naturae ad fratrem Sylvestrum. Roma: Editori di San Tommaso, 1976, 1-47. Polskie tłumaczenie: Tomasz z Akwinu. „O zasadach natury”. Przeł. Dariusz Gwis, Marek Gensler i Elżbieta Jung-Pal-czewska. W: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII w., red. Krystyna Krauze-Błachowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Torrell, Jean-Pierre. Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiec¬ki, 2007.

Published
2020-06-15
Section
Translations