A Few Remarks on the Logic of Religious Beliefs

Keywords: logic of religion, religious belief, faith, justification of faith, J.M. Bocheński, St. Thomas of Aquinas

Abstract

An article is an introductory analysis of concept of religious belief in the language of logic. In its first part, there is a comparison of the concept of religious belief with the concept of scientific belief, next part is a presentation and analysis of Bocheński’s conception of rationality of religious beliefs (and their justification), and the third part of article is an attempt of analysis of Aquinas conception of faith (in Sth II-II) in the light of contemporary logic.  

References

Alston, William P. 1993. Perceiving God. Ithaca: Cornell University Press.

Bocheński, Józef Maria. 1990. Logika religii. Warszawa: IW Pax.

Bocheński, J[ózef] M[aria]. 1993. Logika i filozofia. Warszawa: PWN.

Bocheński, Józef Maria. 1994. Religious hypothesis revisited. W: Paul Weingartner (ed). Scientific and Religious Belief, (Philosophical Studies Series, 59), 143–160. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Brożek, Anna. 2019. „Wiara oświeconych. Uwagi metodologiczne o rozprawie Władysława Witwickiego oraz kilka przykładów stosunku «oświeconych» do Boga i wiary”. Roczniki Filozoficzne 67, nr 1: 35–63.

Garbacz, Paweł, Piotr Kulicki, Marek Lechniak, Robert Trypuz. 2009. „Do you still want to vote for your favorite politician? Ask Ontobella!”. W: Formal Ontologies Meet Industry. (Proceedings of the 4th Workshop FOMI 2009, seria: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 198), red. Roberta Ferrario i Alessandro Oltramari, 102–113. Amsterdam: IOS Press, 2009.

Gärdenfors, Peter. 1988. Knowledge in flux: Modelling the dynamics of epistemic states. Cambridge: Bradford Book, The MIT Press.

Gutowski, Piotr, i Marcin Iwanicki. 2016. “Doświadczenie religijne”. W: Jacek Hołówka i Bogdan Dzióbkowski. Panorama współczesnej filozofii, 503–540. Warszawa: PWN.

Jadacki, Jacek J. 2003. Aksjologia i semiotyka. Warszawa: Semper.

Lechniak, Marek. 2011. Przekonania i zmiana przekonań, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Lechniak, Marek. 2018. „Twardowskiego teoria sądu jako źródło dociekań filozofów polskich w ontologii przekonań”. Filo-sofija 40 (20181), 1: 141–150.

Lenzen, Wolfgang. 1978. „Recent work in epistemic logic”. Acta Philosophica Fennica 30 (2): 5–219.

Plantinga, Alvin. 1983. Reason and belief in God. W: Alvin Plantinga i Nicholas Wolterstorff. Faith and rationality. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Tomasz z Akwinu. 1966. Summa teologiczna. T. 15: Wiara, nadzieja. Przełożył Paweł Bełch. Londyn: Veritas.

Wolterstoff, Nicholas. 1988. Faith. W: The Routledge Encyclopedia of Philosophy. Vol. 3, red. Edward Craig, 538–544. London: Routledge.

Weingartner, Paul (red.). 1994. Scientific and Religious Belief, (Philosophical Studies Series, 59). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1994.

Weingartner, Paul. 1994a. Similarities and differences between scientific and religious belief. W: Paul Weingartner (ed). Scientific and Religious Belief, (Philosophical Studies Series, 59), s. 105–142. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Wojtysiak, Jacek. 2014. „Zagzebski on models of revelation”. European Journal for Philosophy of Religion 6, nr 4: 77–89.

Woleński, Jan. 2004. Granice niewiary. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Witwicki, Władysław. 1957. Wiara oświeconych. Warszawa: PWN.

Zagzebsky, Linda. 2012. Epistemic Authority. Oxford: Oxford University Press.

Published
2020-03-30
Section
Articles