The Legal Position of Catholic Theological Faculties on the Territory of the Czech Republic since 1950

Keywords: faculty of theology in the Czech Republic; Church faculties; Communist regime; state supervision over the Church

Abstract

In 1950, Catholic faculties of theology on the territory of the present-day Czech Republic were unilaterally excluded from the university structures by statute, despite their frequent affiliation with universities from the beginning. Until 1990, the only official theological faculty was the Saints Cyril and Methodius Faculty of Theology in Prague, with its seat in Litoměřice (the branch of which was partially located in Olomouc in 1968-1974 as an actually operating facility). The reincorporation of those faculties was not possible until 1990, after the Velvet Revolution. Since then we observe a gradual growth of theological faculties and a search for their unique place within the Czech society. The article recapitulates the process of their isolation and reincorporation in the historical and canon law perspective. However, the Church’s establishment of theological faculties is again one of the many manifestations of the autonomy of the Church and religious organisations, which is guaranteed by law in the current legal order of the Czech Republic.

Author Biography

Monika Menke, The Palacký University of Olomouc

Monika Menke, Ph.D. – assistant professor in the Department of Church History and Canon Law, Sts. Cyril and Methodius Faculty of Theology at the Palacký University of Olomouc; Na Hradě 2, 779 00 Olomouc, Czech Republic

References

Balík, Stanislav, i Jiří Hanuš. 2007. Katolická církev v Československu 1945-1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Bugel, Walerian. 2013. „«Sacrosanctum concilium» – initium culmenque instaurationis Ecclesiae? Kontekst i uwarunkowania historyczne wprowadzania reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w warunkach czechosłowackich.” Liturgia sacra. Liturgia – musica – ars 19, nr 2 (42): 317-35.

Cekota, Vojtěch. 1996. “Teologická fakulta (1860-1996).” In Padesát let z dějin obnovené univerzity, ed. Miloslav Pospíchal, 39-57. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Cuhra, Jaroslav. 2001. Československo-vatikánská jednání 1968-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

Černušák, Tomáš, Augustin Prokop, and Damián Němec. 2001. Historie dominikánů v českých zemích. Praha: Krystal OP.

Demel, Zdeněk. 2001. “Po stopách jednoho smutného výročí.” Studia Theologica 3:63-65.

Horák, Záboj. 2011. Církve a české školství. Praha: Grada.

Jäger, Petr. 2009. “Svoboda vyznání a právní poměry církví a náboženských společností v letech 1948-1989.” In Michal Bobek, Pavel Molek, and Vojtěch Šimíček, Komunistické právo v Československu, 781-82. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita.

Kaplan, Karel. 1993. Stát a církev v Československu v letech 1948-1953. Brno: Doplněk.

Novotný, Vojtěch. 2007a. Katolická teologická fakulta 1939-1990. Praha: Karolinum.

Novotný, Vojtěch. 2007b. Teologie ve stínu. Praha: Karolinum.

Pojsl, Miloslav. 2010. “Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci v letech 1968-1974.” In Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010, 38-47. Velehrad: Univerzita Palackého v Olomouci.

Skoblík, Jiří. 2019. “Večer věnovaný námětu «1000 let české teologie».” http://ktf.cuni.cz/~skoblik/komentare/teologie.htm [dostęp: 27.02.2019].

Vlček, Vojtěch. 2004. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. Olomouc: Matice cyrilometodějská.

Published
2019-10-04
Section
Articles