General Norms or General Rules – Reflections after the Renaming of Book I of The 1983 Code of Canon Law in the 2021 Polish Translation

Keywords: new Polish translation of the Code of Canon Law, theory of law, theory of canon law, general norms, general rules, rule vs. norm

Abstract

In the presented study the subject of the author’s interest became the change of the name of Book I of the 1983 Code of Canon Law in the latest Polish translation (of 2021) – “General Norms” was changed to “General Rules”. The considerations started with the characterisation of the regulations of general character before the Code, followed by a criticism of the current typical name De normis generalibus. Pointing to Romance commentators, the author suggested that the Latin-speaking ecclesiastical legislature, like the aforementioned canonists, may have perceived the norm as a rule. A further discussion presented other types of general rules in the Code and their relation to Book I, and from the aspect of legal theory showed the relation of the rule to the norm. According to the author, the renaming of this book in the new translation of the Code is appropriate.

References

Baura, Eduardo. 2013. Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo. Roma: EDUSC.

Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. Wyd. 3. T. 1. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne Św. Krzyża.

Chauvin, Tatiana, Tomasz Stawecki, i Piotr Winczorek. 2021. Wstęp do prawoznawstwa. Wyd. 14. Warszawa: C.H. Beck.

Chiappetta, Luigi. 2011. Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale. Wyd. 3. T. 1. Bologna: Edizioni Dehoniane.

De Paolis, Velasio, i Andrea D’Auria. 2014. Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Wyd. 2. Roma: Urbaniana University Press.

Dębiński, Antoni. 2017. Rzymskie prawo prywatne. Kompendium. Wyd. 6. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gałkowski, Tomasz. 2014. „Kanon.” W Wielka encyklopedia prawa. T. 2: Prawo kanoniczne, red. Grzegorz Leszczyński, 94. Warszawa: Fundacja „Ubi societas ibi ius”.

García Martín, Julio. 2015. Le norme generali del Codex Iuris Canonici. Wyd. 6. Venezia: Marcianum Press.

Grabowski, Ignacy. 1948. Prawo kanoniczne. Wyd. 4. Warszawa: Gebethner i Wolf.

Góralski, Wojciech. 1983. Kodyfikacja prawa w Kościele łacińskim po soborze watykańskim II. Płock: Nakład własny.

Hemperek, Piotr, i Wojciech Góralski. 1995. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego. T. 1. Cz. I. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Michiels, Gommarus. 1949. Normae generales iuris canonici. Commentarius Libri I Codicis iuris canonici. Wyd. następne. T. 1. Parisiis-Tornaci-Romae: Typis Societatis S. Joannis Evangelistae, Desclée et Socii.

Nowacki, Józef, i Zygmunt Tabor. 1992. Wstęp do prawoznawstwa. Wyd. 3. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Pichlak, Maciej. 2017. „Rozróżnienie ius et lex we współczesnej filozofii prawa.” Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2:49-59.

Sobański, Remigiusz. 1992. Teoria prawa kościelnego. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sobański, Remigiusz. 2001. Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Cz. 1: Teoria prawa kanonicznego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Wróblewski, Józef. 1986. „Przepisy i normy prawne.” W Wiesław Lang, Jerzy Wróblewski, i Sylwester Zawadzki, Teoria państwa i prawa, wyd. 3, 341-52. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Published
2022-12-30
Section
Articles