Origin of Non-Positives Concepts of Law – an Outline of the Problem

Keywords: German post-war philosophy, Gustav Radbruch, legal non positivism, Ronald Dworkin

Abstract

The article concerns the beginning of non positivistic approach to law starting from debates which occurred in post-war German social philosophy. The role of the most important factor in clarification of non positivistic approach is said to be Radbruch’s formula and the assumption that the positive law must include at least minimal justification taken from natural law. Next part of article is short enumeration of a few authors who’s thought was essential to the debate with legal positivism including Ronald Dworkin’s theory of law containing principles and policies. In the end author points that theoretical debates are often based on misinterpretations of opponents statements which are taken out of context.

References

Alexy, Robert. 2006. O pojęciu i naturze prawa. Warszawa: Fundacja „Ius et Lex”.

Cieslewicz, Nicholas. 2007. „Dyskurs prawniczy.” W Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, red. Jerzy Zajadło, 57-61. Warszawa: C.H. Beck.

Grabowski, Andrzej. 2009. Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Kość, Antoni. 2005. Podstawy filozofii prawa. Lublin: „petit”.

Morawski, Lech. 2000. Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.

Motyka, Krzysztof. 2001. „Wstęp.” W John Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, I-XVIII. Warszawa: „ABC”.

Nawrot, Oktawian. 2013. „John B. Rawls.” W Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, red. Jerzy Zajadło, i Kamil Zeidler, 125-28. Warszawa: LexisNexis.

Opałek, Kazimierz. 1997. Studia z teorii i filozofii prawa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Paul, Brunon. 2005. „Główne idee dworkinowskiej filozofii prawa.” Kwartalnik Filozoficzny t. 33, 89-114.

Piechowiak, Marek. 2008. „Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza.” W Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa. Współczesna filozofia prawa, red. Jerzy Zajadło, 135-67. Gdańsk: Arche.

Potrzeszcz, Jadwiga. 2007. Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Potrzeszcz, Jadwiga. 2013. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Przybylski-Lewandowski, Filip. 2007. „Hermeneutyka prawnicza.” W Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, red. J. Zajadło, 111-16. Warszawa: C.H. Beck.

Stelmach, Jerzy, Bartosz Brożek, i Wojciech Załuski. 2007. Dziesięć wykładów o ekonomii prawa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Tokarczyk, Roman. 2004. „Wstęp.” W Lon Fuller, Moralność prawa, I-XXIV. Warszawa: „ABC”.

Viehweg, Theodor. 1974. Topik und Jurisprudenz. München: C.H. Beck Verlag.

Waśkiewicz, Hanna. 1962. „«Drugie odrodzenie» prawa naturalnego.” Roczniki Filozoficzne 2:115-51.

Zajadło, Jerzy. 2000. „Formuła Radbrucha a paradygmat niepozytywistycznej teorii prawa.” Gdańskie Studia Prawnicze t. 7, 683-97.

Zajadło, Jerzy. 2008. „Jürgen Habermas – demokratyczny pozytywizm” W Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa. Współczesna filozofia prawa, red. Jerzy Zajadło, 85-105. Gdańsk: Arche.

Zirk-Sadowski, Marek. 1998. Prawo a uczestniczenie w kulturze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zirk-Sadowski, Marek. 2000. Wprowadzenie do filozofii prawa. Kraków: Zakamycze.

Published
2022-06-24
Section
Articles