Advertising and Offending Religious Feelings

Keywords: advertising, religious feelings, insulting religious feelings, consumer

Abstract

Advertising – it has become a part of the environment, it has become an indispensable element of everyday functioning. It takes various forms, from television advertising, through radio advertising, to press advertising. Entrepreneurs compete in focusing the attention of the widest possible group of potential customers. The unloved development of competition is pushing the boundaries – more and more spheres of life are used in advertising spots. One of the spheres that the advertisement has repeatedly referred to is that of spirituality and faith. In this paper, the focus will be on the consideration of advertising in relation to offending religious feelings. First, the concepts of advertising and images of religious feelings were defined. Then the possibility of offending religious feelings through advertising was analyzed. In order to complete the whole and give the study a practical meaning, the author supplemented this analysis with examples of advertisements related to the sphere of spirituality and assessed them in terms of images of religious feelings.

References

Budyn-Kulik, Magdalena. 2014. „Znieważenie uczuć religijnych – analiza dogmatyczna i praktyka ścigania.” Prawo w działaniu. Sprawy karne 19:100-37.

Cebula, Sławomir. 2012. „Obraza uczuć religijnych, czyli kontrowersje wokół artykułu 196 kodeksu karnego.” Studia Religiologica 45, nr 5:294-300.

Czepita, Stanisław, i Łukasz Pohl. 2012. „Strona podmiotowa przestępstwa obrazy uczuć religijnych i jego formalny charakter.” Prokuratura i Prawo 12:72-82.

Filar, Marian, i Marcin Berent. 2016. „Komentarz do art. 196.” W Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, red. Marian Filar. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Legalis.

Grębowiec, Mariusz. 2010. „Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów.” Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 52, nr 3:444-55.

Hypś Sławomir. 2021. „Komentarz do art. 196.” W Kodeks karny. Komentarz, wyd. 7, red. Alicja Grześkowiak, i Krzysztof Wiak. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Karpiuk, Mirosław, i Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz. 2015. Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia. Warszawa. Wolters Kluwer Polska.

Kozłowska-Kalisz, Patrycja. 2015. „Komentarz do art. 196.” W Kodeks karny. Komentarz, wyd. 7, red. Marek Mozgawa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex.

Mądry, Mateusz. 2016. „Pojęcie reklamy na gruncie ustaw mających uniwersalne zastosowanie.” W Instytucje rynku farmaceutycznego, red. Rafał Stankiewicz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex.

Modrzejewska, Małgorzata. 2020. „Umowy w sferze marketing i reklamy.” W System Prawa Handlowego. T. 5b: Prawo umów handlowych, red. Mirosław Stec. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis.

Namysłowska, Monika. 2007. „Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.” Monitor Prawniczy 23:1287-292.

Niewęgłowski, Adrian, red. 2021. „Komentarz do art. 4.” W Adrian Niewęgłowski, Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex.

Nowińska, Ewa. 2005. „Reklama, sponsoring, telesprzedaż, lokowanie produktu.” W Prawo mediów, red. Ryszard Markiewicz. Warszawa: LexisNexis. Lex.

Piórkowska-Flieger, Joanna. 2016. „Komentarz do art. 196.” W Kodeks karny. Komentarz, wyd. 7, red. Tadeusz Bojarski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex.

Starzyńska, Katarzyna. 2015. „Charakterystyka reklamy w oparciu o jej genezę i cechy.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie 106:275-81.

Ślęzak, Piotr. 2011. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tryka, Barbara. 2017. „Zagadnienie uczuć religijnych w kontekście artykułu 196 kodeksu karnego.” Analiza i Egzystencja 40:67-93.

Walczak, Ryszard. 2001. „Wyrok SN z 26 stycznia 2006 r., V CSK 83/05.” W Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo, 551-60. Wrocław–Poznań: LexPolonica.

Warecka, Katarzyna. 2018. „Strasburg: Jezus i Maria mogą występować w kampaniach reklamowych. Sekmadienis Ltd. przeciwko Litwie – wyrok ETPC z dnia 30 stycznia 2018 r., skarga nr 69317/14.” Lex.

Wiewiórowska-Domagalska, Aneta, i Aleksandra Kunkiel-Kryńska. 2019. „Komentarz do art. 2.” W Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, red. Konrad Osajda. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis.

Wiszniewska, Joanna. 2019. Zakaz reklamy aptek i ich działalności. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Zgoliński, Igor. 2020. „Komentarz do art. 196.” W Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, red. Violetta Konarska-Wrzosek. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex.

Published
2021-12-15
Section
Articles