Liability of a Clergyman for the Offence of Organizing an Assembly within the Framework of the Activity of a Church or Religious Association in a Manner Inconsistent with the Sanitary Rules Imposed by the State

Keywords: epidemic, right to assembly, freedom of religion, church, religious associations

Abstract

The subject of the study is to consider the issue of a clergyman’s liability for the offence of organizing an assembly within the framework of the activity of a church or religious association in a manner inconsistent with the sanitary rules imposed by the state. For this purpose, the author, based on the dogmatic-legal method, analyzes the normative solutions issued during the state of the epidemic and evaluates their constitutionality, and then submits to consideration the possibility of applying Article 54 and Article 116 § 1a of the Code of Administrative Offences. The analyses carried out led to the conclusion that the legislator created laws in the early stages of the epidemic in a far from perfect manner, including the arrogation of powers. Thus, it is limited – but not impossible – to draw liability for an offence to the extent analyzed.

References

Dyda, Konrad, i Marcin Olszówka. 2020. „Analiza konstytucjonalności ograniczeń w korzystaniu z wolności religii podczas pandemii koronawirusa w Polsce.” Studia z Prawa Wyznaniowego 23:441-69.

Florczak-Wątor, Monika. 2021. „Komentarz do art. 53.” W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, red. Piotr Tuleja. Lex.

Maroń, Grzegorz. 2020. „Ograniczanie wolności religijnej w pierwszym okresie pandemii COVID-19 w świetle orzecznictwa amerykańskich sądów.” Studia z Prawa Wyznaniowego 23:123-51.

Maroń, Grzegorz. 2021. „Polskie prawodawstwo ograniczające wolność religijną w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2 a standardy państwa prawa – wybrane zagadnienia.” Przegląd Prawa Publicznego 1:33-49.

Michalska-Warias, Aneta. 2021. „Komentarz do art. 54.” W Kodeks wykroczeń. Komentarz aktualizowany, red. Tadeusz Bojarski. Lex.

Rzetecka-Gil, Agnieszka. 2019. Prawo o zgromadzeniach. Komentarz. Lex.

Sarnecki, Paweł. 2016. „Komentarz do art. 53.” W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, wyd. 2, red. Lech Garlicki, i Marek Zubik. Lex.

Tuleja, Piotr. 2021. „Komentarz do art. 31.” W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, red. Piotr Tuleja. Lex.

Zbrojewska, Monika. 2014. Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego w procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Ekonomik – Jacek Musiałkiewicz.

Published
2021-12-15
Section
Articles