Conception of the Relation Between the State and the Church According to Helmut Juros

Keywords: state-Church relations, state, Church, legitimacy, Helmut Juros

Abstract

An issue regarding the relations between the state and the Church has accompanied humanity for a long time and it is still relevant in contemporary discussions. It is also the subject of analyses carried out by the 20th century thinkers, who undertake, among other things, to indicate some proposed solutions aimed at defining correct (proper) relations between the state and the Church. The author attempts to present and characterise the thought of Helmut Juros on the mutual relations between the state and the Church, as well as the thought defining the character of these relations. For this purpose, she presents a conception of the criticised type of relationship between the state and the Church by Helmut Juros and then the preferred one. She relates Juros’ conception of the type of these relations to their contemporary model and its legitimacy.

References

Chełstowska, Agata, Małgorzata Druciarek, Jacek Kucharczyk, i in. 2013. „Relacje Państwo-Kościół w III RP.” https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/relacje-panstwokosciol-w-iii-rp [dostęp: 11.08.2021].

Juros, Helmut. 1997. Kościół – Kultura – Europa. Katolicka nauka społeczna wobec współczesności. Lublin–Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Juros, Helmut. 1998. „Kirche und Staat in Polen. Entwicklungen und Spannungen in der Zeit der Systemtransformation.” Haus Rissen 6-7:63-67.

Juros, Helmut. 2003. „Stosunki między państwem a Kościołem w Konstytucji Europejskiej.” W Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. Piotr Mazurkiewicz, 205-22. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Juros, Helmut. 2007. „Derzeitige Beziehungen von Staat und Kirche in Polen.” W Die Trennung von Staat und Kirche. Modelle und Wirklichkeit in Europa. Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, 109-24. Münster: Aschendorff.

Juros, Helmut. 2010. „Das gegenwärtige Verhältnis von Staat und Kirche in Polen vor dem Hintergrund der Modelle und Wirklichkeit in Europa.” Wykład. Sommer-Schule der Universität Warschau.

Ożóg, Krzysztof. 2016. Chrzest Polski. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Biały Kruk.

Pollack, Detlef. 2009. Rückkehr des Religiösen? Studien zum religiösen Wandel in Deutschland und Europa. T. 2. Tübingen: Mohr Siebeck.

Sowiński, Sławomir. 2012. Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989-2010. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Published
2021-12-15
Section
Articles