The Holy See and the Vatican City. Remarks on the Homogeneous Subjectivity under International Law

Keywords: sui generis subjectivity, Vatican City State, international legal subjectivity, sovereignty

Abstract

To this day, the international status of the Holy See and the Vatican City-State has been raising doubts in the international legal sphere. This is due to the fact that, in the considered case, the subjectivity under public international law is of a special nature because of the absence of all key attributes of such subjectivity. The authors contribute to the discussion now held in the doctrine of international public law by highlighting arguments that in this situation we are confronted with the same entity operating on the international arena, either as the Holy See or as the Vatican City. Therefore, the Holy See is not an entity that is external to the Vatican. On the other hand, its small area and population do not make the geopolitical entity of the Vatican City a normal state within the meaning of international law and a legal entity separate from the Holy See.

References

Antonowicz, Lech. 1988. Państwa i terytoria. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Antonowicz, Lech. 2012. Rzecz o państwach i prawie międzynarodowym. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

Antonowicz, Lech. 2015. Podręcznik prawa międzynarodowego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Berezowski, Cezary. 1966. Prawo międzynarodowe publiczne. Cz. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bogacki, Paweł. 2009. Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Czaja, Jan. 1983. Prawnomiędzynarodowy Status Watykanu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dehnel-Szyc, Małgorzata. 2005. „Watykan.” W Wielka Encyklopedia PWN, t. 29, 31-32. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

D’Onorio, Joel-Benoit. 1992. Le Pape et le Governement de l’Eglise. Paryż: Editions Fleurus-Tardy.

Góralczyk, Wojciech. 1983. Prawo międzynarodowe w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Krukowski, Józef. 1995. Konkordaty współczesne. Doktryna, teksty 1964-1994. Warszawa: Wydawnictwo Civitas Christiana.

Mezglewski, Artur. 2005. „Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie jako podmioty prawa międzynarodowego.” Studia z Prawa Wyznaniowego t. 8, 295-303.

Morawski, Zdzisław. 1997. Watykan bez tajemnic. Warszawa: Książka i Wiedza.

Pierrard, Pierre. 1981. Historia Kościoła Katolickiego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Przyborowska-Klimczak, Anna. 2014a. „Konkordaty” W Wielka Encyklopedia Prawa. Prawo Międzynarodowe Publiczne, t. 4, 183. Warszawa: Fundacja „Ubi Societas Ibi Ius”.

Przyborowska-Klimczak, Anna. 2014b. „Stolica Apostolska.” W Wielka Encyklopedia Prawa. Prawo Międzynarodowe Publiczne, t. 4, 473. Warszawa: Fundacja „Ubi Societas Ibi Ius”.

Przyborowska-Klimczak, Anna. 2020. „Zagadnienie podmiotowości Stolicy Apostolskiej w nauce prawa międzynarodowego.” W Podmiotowość prawnomiedzynarodowa. Jej współczesne aspekty, red. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, i in., 131-44. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Symonides, Janusz, i Remigiusz Bierzanek. 2009. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: LexisNexis.

Varela, Consuelo. 2006. La caida de Cristóbal Colón. La pesquica de Bobadilla. Sevilla: Marcial Pons, Ediciones de Historia.

Published
2021-07-21
Section
Articles