Criminal Liability for Illegal Actions in Relation to Religious Buildings or Shrines in the Legislation of Ukraine

Keywords: religious organizations, illegal actions, criminal liability, destruction of temples

Abstract

The article is devoted to the topical problem of illegal acts (offences) against religious structures and temples and criminal liability for such acts under the criminal law of Ukraine. Special attention is paid to the legal principles and features of the concepts of the subject and object of such illegal acts. The characteristic features of subjective criteria of unlawful acts perpetrated against religious structures and temples are highlighted and described. Having analysed the aforesaid criteria of such offences under Articles 178 and 179 of the Criminal Code of Ukraine, the author casts more light on some of such offences. The article is of interdisciplinary nature at the interface of criminal law and denominational law.

References

Bilash, Oleksandr. 2012a. „Problemni pytannya vyznachennya ob‘yektyvnoyi storony nezakonnykh diy shchodo relihiynykh sporud abo svyatyn‘.“ Chasopys Kyyivs‘koho universytetu prava 3:335-38.

Bilash, Oleksandr. 2012b. „Umysni nezakonni diyi shchodo relihiynykh sporud abo svyatyn‘: problemy normatyvnoho udoskonalennya.“ Pravova derzhava 15:38-44.

Bilash, Oleksandr. 2013. „Problemy vidmezhuvannya nezakonnykh diy shchodo relihiynykh sporud abo svyatyn‘ vid sumizhnykh skladiv zlochyniv.“ Chasopys Kyyivs‘koho universytetu prava 3:279-84.

Chiappetta, Luigi. 2011. Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale. Vol. 2: Libri III-IV. A cura di Francesco Catozzella, Arianna Catta, Claudia Izzi, Luigi Sabbarese). Bologna: Dehoniane.

Goldstein, Arnold P. 1996. The psychology of vandalism. New York: Plenum Press.

Lychova, Sofija. 2006. „Zlochyny proty hromadyans‘kykh, politychnykh ta sotsial‘nykh prav i svobod lyudyny i hromadyanyna za Kryminal‘nym kodeksom Ukrayiny (teoretyko-pravove doslidzhennya).“ Habilitationsschrift. Kyyivs‘kyy natsional‘nyy universytet imeni Tarasa Shevchenka.

Markin, Viktor. 2008. „Predmet skladiv zlochyniv proty svobody virospovidannya.“ Visnyk L’vivs‘koho natsional‘noho universytetu: Seriya yurydychna 47:192-201.

Melnyk, Mykola I., und Mykola I. Khavroniuk, red. 2007. Kryminal‘nyy kodeks Ukrayiny: Naukovo-praktychnyy komentar. Kyiv: Yurydychna dumka.

Muzika, Anatoliy, und Yefrem Laschuk. 2014. „Pro zahal‘ne ponyattya predmeta zlochynu.“ Visnyk Asotsiatsiyi kryminal‘noho prava Ukrayiny 1 (2):103-18.

Naumov, Anatoliy. 1996. Rossiyskoye ugolovnoye pravo. Moskva: Izdatel‘stvo BEK (Beck).

Rees, Wilhelm. 2015. „Kirchenstrafen.“ In Handbuch des katholischen Kirchenrechts, red. Stephan Haering, Wilhelm Rees, und Heribert Schmitz. Dritte vollständig neubearbeitete Auflage. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet.

Sevast‘yanova, Tetyana. 2010. „Kryminal‘no-pravova kvalifikatsiya zlochyniv u sferi virospovidannya.“ Pravo i derzhavne upravlinnya 1:68-72.

Shykoryak, Mykola. 2016. „Pravovyy status inozemtsya u kryminal‘nomu provadzhenni (za zakonodavstvom Ukrayiny).“ Visnyk Chernivets‘koho fakul‘tetu Natsional‘noho universytetu «Odes‘ka yurydychna akademiya» 3:262-73.

Stashys, Volodymyr, und Vasyl‘ Ya. Tacij, red. 2003. Kryminal‘nyy kodeks Ukrayiny: Naukovo-praktychnyy komentar. Kyiv: Kontsern Vydavnychyy Dim In Yure.

Published
2021-07-21
Section
Articles