The Concern of the Church Regarding the Victims of Sexual Abuse Caused by Clergymen – Canonic and Psychological Background

Keywords: minor protection, sexual abuse, paedophilia, perpetratorn, sexual abuse preventio

Abstract

This article has been taken the question of the protection of minors against the sexual abuse perpetrated in the Catholic Church. The provisions of canon law applicable in this matter were laid down. The research on the phenomenon of paedophilia and other acts of sexual abuse was analysed. Various types of perpetrators have been distinguished, with particular emphasis on clergymen who commit sexual abuse. The possible consequences in the lives of the victims were also pointed out. As the last point, an attempt was made to summarize the protection regulations of the Church and to propose possible measures to increase the effectiveness of protection and to support the assistance provided to victims.

Author Biography

Piotr Fiałek, Faculty of Law, Canon Law and Administration, the John Paul II Catholic University of Lublin

Rev. Piotr Fiałek, J.C.L., Ph.D. student – Department of Church Procedural Law, Marriage Law and Administration, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, the John Paul II Catholic University of Lublin

References

Applewhite, Monica. 2018. „Zrozumieć wykorzystywanie seksualne przez duchownych.” W Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – Odpowiedź Kościoła – Doświadczenie polskie, red. Adam Żak, i Ewa Kusz, 77-100. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Augustynek, Andrzej. 2015. Psychopatologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Engram.

Beisert, Maria, i Agnieszka Izdebska. 2012. „Wykorzystanie seksualne dzieci.” Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 11, nr 2:48-66.

Bocheński, Maciej. 2015. „Ile pedofilii w «pedofilach»? Wybrane problemy wykorzystania seksualnego małoletnich w Polsce – perspektywa kryminologiczna.” Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 14, nr 3:99-132.

Bogdan, Franciszek. 1988. Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego. Poznań: Pallottinum.

Borek, Dariusz. 2014. „«Delicta graviora contra mores» w normach «De delictis reservatis» z 2010 roku.” Prawo Kanoniczne 57, nr 2:53-69.

Borek, Dariusz. 2015. Sextum Decalogi praeceptum w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Borek, Dariusz. 2016. Wydalenie z instytutu zakonnego w świetle aktualnie obowiązującego kanonicznego prawa karnego. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Borek, Dariusz. 2019. Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Normy materialne i proceduralne. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Chaffin, Mark, Elizabeth Letourneau, i Jane F. Silovsky. 2002. „Dorośli sprawcy wykorzystania seksualnego dzieci – przegląd zagadnień.” Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 1, nr 1:53-68.

Czub, Magdalena. 2015. Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dohnalik, Jan. 2015. „Prawo kanoniczne wobec nadużyć seksualnych duchownych względem dzieci i młodzieży.” Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 14, nr 1:50-65.

Fegert, Jörg M., Susanne Witte, Miriam Rassenhofer, i in. 2018. „Ofiary molestowania seksualnego przez księży, zakonników i pracowników instytucji kościelnych – kontekst i konsekwencje.” W Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – Odpowiedź Kościoła – Doświadczenie polskie, red. Adam Żak, i Ewa Kusz, 45-76. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Kiembłowski, Piotr. 2002. „Przemoc seksualna doznawana w okresie dzieciństwa i adolescencji – wyniki badania ankietowego młodzieży.” Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 1, nr 1:85-112.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. 2000. Kraków–Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.

Kryteria diagnostyczne z DSM-5. 2015. Wrocław: Wydawnictwo Edra Urban & Partner.

Kusz, Ewa. 2015. „Wykorzystanie seksualne małoletnich przez osoby duchowne – analiza zjawiska.” Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 14, nr 1:30-39.

Majer, Piotr. 2018. „Problem wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele. Perspektywa prawnokanoniczna.” W Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – Odpowiedź Kościoła – Doświadczenie polskie, red. Adam Żak, i Ewa Kusz, 209-41. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Marzec-Holka, Justyna. 2011. „Pedofilia jako zaburzenie seksualne – diagnoza i leczenie. Perspektywa psychiatryczna.” W Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne, red. Krystyna Marzec-Holka, 71-88. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Papale, Claudio. 2012. Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII. Parte IV. Roma: Urbaniania Univesity Press.

Sajkowska, Monika. 2002. „Wykorzystanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza problemu społecznego.” Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 1, nr 1:5-28.

Sajkowska, Monika. 2018. „Co wiemy o wykorzystywaniu seksualnym dzieci?” W Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – Odpowiedź Kościoła – Doświadczenie polskie, red. Adam Żak, i Ewa Kusz, 163-207. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Salter, Anna. 2003. Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni. Poznań: Media Rodzina.

Skorupa, Ambroży. 2002. Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Stokłosa, Marek. 2015. Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła Łacińskiego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Zmarzlik, Jolanta. 2015. „Gdy sprawcą jest duchowny.” Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka 14, nr 1:9-13.

Published
2021-04-14
Section
Articles