Protection of the Family in the 1983 Code of the Canon Law

Keywords: canon law, marriage, family, rights and obligations

Abstract

This study explores the issue of the family in the 1983 Code of Canon Law. In the context of the attacks that the institution of the family has been experiencing in recent months, the attention has been paid to its theological bases in canon law. The Bible is the first source that set forth a man created by God who is able to make a decision in order to build a family. While the family is the foundational institution of society ordained by God. Jesus elevated the natural institution of marriage to the dignity of a sacrament. The Second Vatican Council in many of its documents raised the issue of the family and indicated that it has very important tasks in the Church and the world, including family mission and apostolate.

The 1983 Code of Canon Law secures numerous rights and reminds you of family responsibilities. Based on the natural law and divine revelation, the Church legislator emphasized the right to raise children in accordance with faith and imposed the obligation to shape the human personality in the Christian spirit. The Code highlights that the family has the right to obtain help from pastors and other institutions supporting the family. Furthermore, it indicates the duties and rights of the family to participate in the life and mission of the Church.

References

Arias, Juan. 2011. „Przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1024-1027. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Białkowska, Monika. 2010. „Rodzina w Biblii.” https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-18-2010/Wiara-i-Kosciol/Rodzina-w-Biblii [dostęp: 17.08.2020].

Dyduch, Jan M. 2016. „Wiodące idee adhortacji apostolskiej «Familiaris consortio».” Polonia Sacra 20, nr 1 (42):127-40.

González del Valle, José María. 2011. „Wychowanie katolickie.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 609-28. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Hervada, Javier. 2011a. „Obowiązki i prawa wszystkich wiernych.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 205-14. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Hervada, Javier. 2011b. „Obowiązki i prawa wiernych świeckich.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 215-22. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Jelonek, Tomasz. 2007. Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Jelonek, Tomasz. 2011. Teologia biblijna. Kraków: Petrus.

Kijas, Zdzisław. 2004. Początki świata i człowieka. Kraków: WAM.

Krzywda, Józef 2011. „Część I. Sakramenty.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 17-18. Poznań: Pallottinum.

Martín de Agar, José Tomás. 2011. „Cmentarze.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 918-20. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Metzger, Bruce, i Michael Coogan, red. 1999. Słownik Wiedzy Biblijnej. Warszawa: Vocatio.

Pawlak, Leonard. 2001. „Małżeństwo i rodzina w Biblii.” Studia nad Rodziną 1:65-74.

Sitarz, Mirosław. 2005. „Rada duszpasterska.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 404-409. Poznań: Pallottinum.

Stachowiak, Lech. 1990. Wstęp do Starego Testamentu. Poznań: Pallottinum.

Published
2021-04-14
Section
Articles