The Permeating of Pastoral and Finance Council Tasks to Fulfill the Ecclesiastical Purposes in the Context of Polish Particular Law

Keywords: parish pastoral council, parish finance council, grouping tasks, mission of the laity in the world, care for the Church

Abstract

The parish councils support the implementation of the lay apostolate in the world. They take responsibility for the community of the Church. The pastoral and finance issues are closely linked with one another. This arises from the obligation of the Christian faithful to permeate the world with the spirit of the Gospel. Therefore, the legal process of establishing two separate councils often does not meet with actual implementation. Even though they were establish legitimately, they may not function properly. The parish finance council that will not be in harmony with the pastoral goals of the Church could undermine the rationality of a council as such. Whereas the activity of the pastoral council, which would deal primarily with the economic state of the parish would be contrary to law. It should be noted that the activity of the laity in the administration of the ecclesiastical goods, charitable and missionary activity are significant components of the Christian maturity. It requires responsibility for the local community, the missionary Church, but also for people responsible for worship and caring for the sacred places.

References

Calvo, Juan. 2011a. „Komentarz do kan. 536.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 462-63. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Calvo, Juan. 2011b. „Komentarz do kan. 537.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 463. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Domaszk, Arkadiusz. 2016. Dobra doczesne Kościoła. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Dyduch, Jan. 1984 „Diecezjalna Rada Duszpasterska i Rada Kapłańska: (wzajemne relacje).” Prawo Kanoniczne 27, nr 3-4:53-76.

Krukowski, Józef. 2005. „Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 409-63. Poznań: Pallottinum.

Lewicka, Mariola, i Mirosław Sitarz. 2019. „Parafialne rady.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 2074-2079. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pavanello, Pierantonio. 2009. „Komentarz do kan. 536.” W Codice di dirito canonico commentato, 485-86. Milano: Àncora Editrice.

Pawluk, Tadeusz. 1985. „Diecezjalna rada duszpasterska w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2:73-84.

Rojowski, Leszek. 2016. „Czy parafialne rady duszpasterskie w Polsce są rzeczywiście duszpasterskie?” Teologia Praktyczna 16:61-75.

Sadłoń, Wojciech. 2013. „Duszpasterskie rady parafialne w Polsce na podstawie badań empirycznych.” Teologia Praktyczna 14:73-90.

Sánchez-Gil, Antonio S. 2002. „Comentario al can. 537.” W Comentario exegético al código de Derecho Canónico, t. 2, red. Ángel Marzoa Rodríguez, Jorge Miras, i Rafael Rodríguez-Ocaña, 1293-295. Pamplona: Eunsa Ediciones Universidad de Navarra.

Wielebski, Tomasz. 2015. „Parafialne rady duszpasterskie w Polsce w służbie budowania communio Kościoła.” Ateneum kapłańskie 165, z. 2 (639):262-84.

Wroceński, Józef. 1991 „Diecezjalna Rada Duszpasterska w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 34, nr 3-4:105-13.

Wroceński, Józef. 2013. „Rady parafialne.” W Parafia w prawie kanonicznym i prawie polskim, red. Sławoj L. Głódź, Józef Krukowski, i Mirosław Sitarz, 103-32. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Zagrodzki, Wojciech. 2004. „Rada ekonomiczna.” Przegląd teologiczno-duszpasterski: Homo Dei 273, nr 4:109-14.

Published
2021-04-14
Section
Articles