The Genesis of the Polish Bishops’ Conference

Keywords: Polish Bishops’ Conference, meetings of bishops, bishops’ conference, Polish Primate

Abstract

In universal law for the first time the conference of bishops was included in the 1983 Code of Canon Law. The legislator states the legal definition of a conference of bishops in can. 447 of the 1983 Code of Canon Law: “a permanent institution, is a group of bishops of some nation or certain territory who jointly exercise certain pastoral functions for the Christian faithful of their territory in order to promote the greater good which the Church offers to humanity, especially through forms and programs of the apostolate fittingly adapted to the circumstances of time and place, according to the norm of law.”

Author Biography

Paweł Banduła, Faculty of Law, Canon Law and Administration, the John Paul II Catholic University of Lublin

Paweł Banduła, J.C.L., Ph.D. student – Department of Public and Constitutional Church Law, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, the John Paul II Catholic University of Lublin

References

Costalunga, Marcellinus. 1968. „De Episcoporum Conferentiis.” Periodica 57, nr 2:217-80.

Dyduch, Jan. 2013. „Kształt prawny Konferencji Episkopatu Polski.” Prawo Kanoniczne 56, nr 2:4-15.

Hemperek, Piotr. 1977. „Konferencje Biskupów metropolii warszawskiej 1907-1925.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24:24-47.

Janowski, Paweł. 2002. „Konferencja Episkopatu Polski. 1. Dzieje.” W Encyklopedia Katolicka, t. 9, 568-70. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jasiński, Włodzimierz. 1933. „Zjazdy biskupie.” W Encyklopedia kościelna, red. Michał Nowodworski, t. XXXIII, 222-29. Włocławek: Seminarium Duchowne.

Jezusek, Wacław. 1971. „Jak doszło do pierwszego spotkania Episkopatu Polskiego w Warszawie 11 marca 1917 r.?” Prawo Kanoniczne 14, nr 3-4:331-33.

Kindziuk, Milena. 2019. „Kardynał Józef Glemp – ostatni taki prymas.” W 100-lecie Konferencji Episkopatu Polski. Księga jubileuszowa, red. Artur G. Miziński, 205-50. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Krasowski, Krzysztof. 1992. Episkopat katolicki w II Rzeczypospolitej. Warszawa–Poznań: Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Maciej Roman Bombicki.

Kumor, Bolesław. 1980. Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-1918). Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Leisching, Peter. 1963. Die Bischofskonferenz. Beitrӓge zu ihrer Rechtsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entwicklung in Ӧsterreich. Viena–Munnich: Herold.

Łupiński, Józef. 2000. „Ukaz tolerancyjny cara Mikołaja II z 17 kwietnia 1905 r.” Saeculum Christianum 8:183-200.

Manzanares, Julio. 1980. „Las Conferencias Episcopales en tempos de Pio XI.” Revista espanola de Derecho Canonico 36:46-47.

Pietrzak, Jerzy. 2006. „Kardynał Józef Glemp jako Prymas Polski.” Warszawskie Studia Teologiczne 19:29-46.

Rak, Kryspin. 2011. „Utworzenie, status prawny i organizacja Rzymskokatolickiego Duszpasterstwa Wojskowego w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa cywilnego i kanonicznego.” Warszawskie Studia Teologiczne 24, nr 1:323-34.

Stanowski, Adam. 1965. „Diecezje i parafie polskie w XIX i XX wieku.” Znak 17:1611-613.

Sztafrowski, Edward. 1984. Konferencje biskupie. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Wasilewski, Jan. 1930. Arcybiskupi i Administratorowie Archidiecezji Mohylowskiej. Pińsk: Drukarnia Diecezjalna.

Wilk, Stanisław. 2019. „Początki Konferencji Episkopatu Polski.” W 100-lecie Konferencji Episkopatu Polski. Księga jubileuszowa, red. Artur G. Miziński, 15-50. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.

Zieliński, Jacek. 2005. „Pierwszy polski Synod Plenarny w odrodzonej Rzeczpospolitej: okres przygotowań.” Prawo Kanoniczne 48, nr 3-4:237-99.

Published
2021-04-14
Section
Articles