Legal Requirements and a Pastoral Approach in the Nuptial Examination of Nupturients

Keywords: preparation for marriage; prenuptial examination; pastoral methods; role of parish priest

Abstract

We can often find a formalistic approach to marriage preparation. The current generation want to get things done without unnecessary formalities. The similar attitudes are revealed during premarital formation. Both nupturients and pastors all their duties treat like unpleasant. The nupturients meeting with the parish priest should be an opportunity for dialogue, catechesis and conversation. The parish priest is not only to examine whether the nupturients want to enter into a valid marriage, but also to form them to enter a sacramental marriage. Prematrimonial examination should be more legal and pastoral. It should also be an opportunity to check their motives and to deepen or correct their knowledge of sacramental marriage.

Author Biography

Małgorzata Szemiel, The Pontifical University of John Paul II of Kraków, Faculty of Theology

Małgorzata Szemiel, J.C.L. – Ph.D. student, Faculty of Theology at the Pontifical University of John Paul II of Kraków

References

Bartczak, Adam. 2011. „Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w świetle przemówienia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 2011 r.” Łódzkie Studia Teologiczne 20:25-31.

Bianchi, Paolo. 2005. “La valutazione dell’esistenza di un vero consenso nell’ammissione al matrimonio.” In Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio, ed. Miguel Á. Ortiz, 187-211. Milano: Giuffrè.

Gajda, Piotr M. 2013. Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Wyd. 6. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.

Głód, Franciszek. 2007. Religijność nupturientów. Przygotowanie do małżeństwa priorytetem duszpasterstwa rodzin. Wrocław: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN.

Góralski, Wojciech. 2016. „Problem prewencyjnego zapobiegania nieważności małżeństw na drodze kanonicznego badania przedślubnego.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 26, nr 29:43-69.

Jagodziński, Henryk M. 2014. „Człowiek wobec Ewangelii i prawa kanonicznego.” Kieleckie Studia Teologiczne 13:39-48.

Krzywkowska, Monika. 2013. „Rodzina – pierwszym podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie do małżeństwa.” W Jak przygotować do małżeństwa?, red. Ryszard Sztychmiler, i Justyna Krzywkowska, 373-81. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.

Majer, Piotr. 2009. „Odmowa (lub odroczenie) asystowania przy małżeństwie.” W Munus sanctificandi: gaudium vel onus? Zadania uświęcania: radość czy ciężar?, red. Bronisław W. Zubert, i Witosław J. Sztyk, 59-79. Katowice Panewniki: Szkoła Seraficka.

Majer, Piotr. 2019. „Rozeznawanie przedmałżeńskie.” W Rozeznanie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. Szymon Drzyżdżyk, i Marek Gilski, 257-84. Kraków: Horyzonty dogmatu.

Pastwa, Andrzej. 2014. „Pastoralny wymiar prawa kanonicznego. Uwagi na kanwie przemówień do Roty Rzymskiej z 2006 i 2011 roku.” Studia Pastoralne 10:222-35.

Pawluk, Tadeusz. 2003. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3: Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pinto, Pio V. 2019. Małżeństwo i rodzina na synodalnej ścieżce papieża Franciszka. Papieska sentencja procesu skróconego. Città di Castello: Legatoria BVP, Paolo Varzi.

Syczewski, Tadeusz. 2013. „Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa i życia w rodzinie według Dyrektorium duszpasterstwa rodzin z 2003 roku.” W Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, red. Andrzej Pastwa, i Monika Gwóźdź, 79-95. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wętkowski, Krzysztof. 2011. „Kanoniczno-duszpasterskie przygotowanie do zawarcia małżeństwa w świetle przemówienia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 22 stycznia 2011 roku.” Studia Gnesnensia 25:413-23.

Published
2020-05-04
Section
Articles