Changes and Notations in Parochial Registers Including Problematic Issues in this Matter According to Applicable Laws about Privacy in Poland

Keywords: parish office; parochial registers; register of baptisms; protection of the privacy; canonical status of the faithful

Abstract

Each parish is to have parochial registers. The parish priest is to see to it that these registers are accurately inscribed and carefully preserved. It provides proofs of receiving sacraments by Christian faithful. For this reason, the parochial register should always be kept carefully according to the norm of law.

The Catholic Church, with respect to personal data protection, is to observe the rights of Christian faithful. Although parochial registers differ from state documents it is necessary to update all changes with the approval of the competent ecclesiastical authority. There may occur problematic issues, which require the knowledge of procedures expressed in canon law. We can mention among others apostasy, adoption of a child, transsexualism or issues of hermaphroditism. We can also add the principle of compliance with civil documents.

The solicitude for keeping of parochial registers and mandatory of making changes upon request of concerned. The personal data breach is related with the imposition of ecclesiastical sanctions provided both universal and particular law.

Author Biography

Bartosz Trojanowski

Rev. Bartosz Trojanowski, Ph.D. – Metropolitan Curia in Wrocław

References

Adamczyk, Jerzy. 2017. „Wizytacja dziekańska w aspekcie kanoniczno-duszpasterskim.” Prawo Kanoniczne 60, nr 3:73-105. doi: 10.21697/pk.2017.60.3.04

Chiappetta, Luigi. 2011. Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale. Vol. 2. Ed. 3. Bologna: Dehoniane.

Gręźlikowski, Janusz. 2014. „Trydencka reforma i odnowa Kościoła. Refleksje w 450. rocznicę od zakończenia obrad Soboru Trydenckiego (1545-1563).” Studia Włocławskie 16:126-46.

Janczewski, Zbigniew. 1997. „Prawodawstwo Konferencji Episkopatu Polski i Prymasów w zakresie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.” Prawo Kanoniczne 40, nr 3-4:125-202.

Kotecki, Radosław. 2009. „Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła Katolickiego (ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa diecezji Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, Płockiej i Włocławskiej).” Nasza Przeszłość 112:135-79.

Kufel, Robert R. 2005. Kancelaria, Registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku. Zielona Góra: Księgarnia Akademicka Bogusław Mykietów.

Kumor, Bolesław. 1966. „Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych.” Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 14, z. 1:65-75.

Kurpas, Józef. 1961. „Początki ksiąg metrykalnych.” Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 11:5-41.

Moskal, Tomasz. 2005. „Historia ksiąg metrykalnych Kościoła katolickiego na ziemiach polskich.” Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1:55-83.

Różański, Mieczysław. 2005. „Księgi metrykalne w prawodawstwie polskim.” Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 1:133-42.

Sztafrowski, Edward. 1992. „Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego.” Prawo Kanoniczne 35, nr 3-4:25-56.

Wenz, Wiesław. 2008. Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania. Studium kanoniczno-pastoralne. Wrocław: PWT Wrocław.

Wenz, Wiesław. 2013. „Kancelaria parafialna.” W Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. Sławoj L. Głódź, Józef Krukowski, i Mirosław Sitarz, 217-62. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Published
2020-05-04
Section
Articles