Personal Prelature in the 1983 Code of Canon Law

  • Małgorzata Turek The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration
Keywords: personal prelature; prelate; Opus Dei

Abstract

Personal prelature is an institution conceived during the sessions of the Second Vatican Council. It was basically created to allow for greater flexibility in meeting specific pastoral needs, later reaffirmed in the 1983 Code of Canon Law. Personal prelatures are set out in can. 294-297 of the 1983 Code of Canon Law although statutes define their purpose, relations with the local ordinaries etc.

The purpose of this article is to analyze objectives of personal prelature, prelature’s statutes and government, lay involvement in a personal prelature and prelature’s relationships with Catholic Church and local ordinary. Personal prelatures are jurisdictional entities established by the Holy See within the hierarchical pastoral activity of the Church as an instrument for the performance of particular pastoral and missionary endeavors.

References

Arrieta, Juan Ignacio. 2002. „Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych.” Roczniki Nauk Prawnych 12, nr 2:103-36.

Domaradzki, Jan. 2010. Etos pracy w doktrynie i praktyce Opus Dei. Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Frequently Requested Church Statistics. http://cara.georgetown.edu/frequently-requested-church-statistics/ [dostęp: 8.03.2016].

Gutiérrez, José Luis. 2011. „Prałatury personalne.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 274-79. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Siły apostolskie. http://www.iskk.pl/kosciol-na-swiecie/53-ksia-i-zakonnicy.html [dostęp: 7.03.2014].

Korytkowski, Jerzy. 1991. Prałatury personalne. Warszawa: Wydawnicwo Interlibro.

Krukowski, Józef. 2005a. „Prałatury personalne.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 118-23. Poznań: Pallottinum.

Krukowski, Józef. 2005b. „Przynależność, czyli inkardynacja duchownych.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 84-93. Poznań: Pallottinum.

Krukowski, Józef. 2012. „Prałat personalny.” W Encyklopedia Katolicka, t. 15, red. Edward Gigilewicz, 252. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Pagé, Roch. 2000. “Personal prelatures.” In New Commentary on the Code of Canon Law, eds. John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 394-98. New York, N.Y./Mahwah, N.J.: Paulist Press.

Sztafrowski, Edward. 1985. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Published
2020-02-28
Section
Articles