Wearing Islamic Headscarf in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights

  • Agnieszka Romanko The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration
Keywords: freedom of thought;conscience and religion;Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;domestic law;school;university

Abstract

The aim of the article is the analysis of the selected jurisprudence of the European Court of Human Rights concerning manifestation of one’s religion or beliefs because of wearing Islamic headscarf. The Author – according to the chronological order – takes into consideration the following judgments/decisions of the European Court of Human Rights: Decision Dahlab v. Switzerland, Judgment Leyla Sahin v. Turkey and Judgment Dogru v. France. The presented article contains the characteristic of the circumstances of the case, the relevant domestic law, the proceedings and Court decision and finally – interpretation of the judgment.

References

Evans, Carolyn. 2001. Freedom of religion under the European Convention on Human Rights, New York: Oxford University Press.

Evans, Malcolm D. 2009. Manual on the wearing of religious symbols in public areas. Leiden–Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

Falski, Jacek. 2008. „Europejskie kryteria wolności sumienia i wyznania a islam.” Państwo i Prawo 9:57-68.

Falski, Jacek. 2006. „Państwo laickie wobec problemu prezentowania symboli religijnych.” Państwo i Prawo 6:73-84.

Falski, Jacek. 2011. „Wokół zakazu symboli religijnych we francuskiej szkole publicznej.” Państwo i Prawo 12:43-55.

Garlicki, Leszek. 2009. „Religia a szkoła publiczna (na tle aktualnego orzecznictwa strasburskiego).” W Pro bono Republicae. Księga jubileuszowa profesora Michała Pietrzaka, red. Paweł Borecki, Andrzej Czohara, Tadeusz Zieliński, 244-254. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.

Granat, Mirosław. 2003. „Granice wolności religijnej w społeczeństwie pluralistycznym.” W Kultura i Prawo. Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i Wolność religijna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2-4 września 2002, red. Józef Krukowski, Otto Theisen, 173-192. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Hucał, Michał. 2012. Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Jasudowicz, Tadeusz. 2001. Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo. Toruń: TNOiK.

Kamiński, Ireneusz C. 2013. „Islamska chusta i zasłony twarzy u kobiet w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.” Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 11:7-19.

Krukowski, Józef. 2013. Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Krukowski, Józef. 2000. „Systemy relacji między państwem a Kościołem.” W Polskie prawo wyznaniowe, red. Józef Krukowski, 25-38. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.

Łakomy, Henryk. 1999. Państwo a Kościół we Francji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Minnerath, Roland. 2001. “Church autonomy in Europe.” W Church autonomy, red. Gerhard Robbers, 381-393. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Misztal, Henryk, i Stanisz Piotr. 2010. „Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym państwa świeckiego.” Annales Canonici 6:37-55.

Robbers, Gerhard. 2007. „Islam w Europie.” W Kultura i Prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny. Trewir, 18-19 września 2006, red. Józef Krukowski, Josef Isensee, Mirosław Sitarz, 173-178. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Rozner, Monika. 2002. „Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.” Studia z Prawa Wyznaniowego 5:111-139.

Rutz, Gregor A. 2001. “Church autonomy and religious liberty in Switzerland.” W Church autonomy, red. Gerhard Robbers, 533-539. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Safjan, Marek. 2003. „Wolność religijna w konstytucjach państw europejskich.” W Kultura i Prawo. Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i Wolność religijna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2-4 września 2002, red. Józef Krukowski, Otto Theisen, 43-73. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2013. „Świeckość państwa.” W Encyklopedia Katolicka, t. XIX, 366-367. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Sitarz, Mirosław. 2014. „Wolność religijna.” W Wielka Encyklopedia Prawa, t. II, red. Grzegorz Leszczyński, 248-249. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”.

Stanisz, Piotr. 2014. „Symbole religijne w szkole publicznej.” W Religia i etyka w edukacji publicznej, red. Józef Krukowski, Paweł Sobczyk, Michał Poniatowski, 143-167. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Stanisz, Piotr, i Sobczyk Paweł. 2014. “Freedom of thought, conscience and religion as the main principle of ‘the Union ecclesiastical law’.” W The Law and Security Challenges. Europe after the NATO and EU Enlargements, red. Cezary Szyjko, 61-73. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Suchocka, Hanna. 1991. „Nauczanie religii w szkole w świetle Konstytucji i ustawodawstwa wybranych państw europejskich.” W Nauczanie religii w szkole w państwie demokratycznym, red. Józef Krukowski, 85-99. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Suchocka, Hanna. 1999. „Prawo do nauczania religii w szkole na tle standardów europejskich.” Ethos 1-2:342-355.

Vogel, Bernhard. 2007. „Unia Europejska a pluralizm religijny.” W Kultura i Prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny. Trewir, 18-19 września 2006, red. Józef Krukowski, Josef Isensee, Mirosław Sitarz, 25-37. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Warchałowski, Krzysztof. 2004. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Published
2020-02-28
Section
Articles