The Right of Persons Deprived of their Liberty to Have their Food Prepared According to the Religious Requirements. Normative Regulations and Practical Impediments

  • Jerzy Nikołajew University of the International Relations and Social Communication in Chełm
Keywords: freedom of conscience and religion;the right to religious dietary practice; convicts and detainees

Abstract

The right of persons deprived of their liberty to have their food prepared according to the religious norms is a standard resulting from both international and domestic regulations, including the Constitution. The Republic of Poland assumed the obligation to implement the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Art. 9); nonetheless, the case of Jakóbski revealed that certain irregularities have been committed by Poland, which restricted the prisoner's possibility to follow religious dietary practices. Furthermore, the legislative provisions and implementing regulations in this respect are not sufficient to overcome the objective barriers for pursuit of this right. Such difficulties are often mentioned in the complaints submitted by the prisoners to the domestic authorities pursuant to the procedures provided for in the internal regulations. Furthermore, the provision of regulatory framework for these issues will also improve the functioning of the prison staff responsible for ensuring proper dietary and religious standards for prisoners.

References

Dąbkiewicz, Krzysztof. 2013. Kodeks karny wykonawczy. Warszawa: Wolters Kluwers.

Hołda, Zbigniew, i Postulski, Kazimierz. 2007. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Gdańsk: Wolters Kluwers.

Kucharska, Agata, i Gronau, Małgorzata, Sicińska, Bożena, Michota-Katulska, Ewa, Zegan, Marta. 2013. „Ocena realizacji zaleceń żywieniowych dla osadzonych na przykładzie wybranego aresztu śledczego.” Problems High Epidemiological 94(4):807-814.

Kuć, Małgorzata, i Gałązka Małgorzata. 2009. Prawo karne wykonawcze. Warszawa: Wyd. Beck.

Kwiatkowski, Michał. 2011. „Dieta „religijna” – efekt Jakóbskiego.” Forum Penitencjarne 10:31

Lasocik, Zbigniew. 1993. Praktyki religijne więźniów. Warszawa: PWN.

Lelental, Stefan. 2014. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wyd. Beck.

Łupińska, Aneta. 2015a. „Diety wyznaniowe od kuchni.” Forum Penitencjarne 4:7.

Łupińska, Aneta. 2015b. „Diety wyznaniowe w Europie.” Forum Penitencjarne 6:11-12.

Łupińska, Aneta. 2015c. „Diety wyznaniowe tak, ale….” Forum Penitencjarne 6:2-13.

Nikołajew, Jerzy. 2014. „Granice uzewnętrzniania religii przez skazanych na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r.” Przegląd Więziennictwa Polskiego 84:66-86.

Nikołajew, Jerzy. 2015a. „Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności.” Forum Penitencjarne 4:37.

Nikołajew, Jerzy. 2012. Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych. Lublin: Wyd. KUL.

Nikołajew, Jerzy. 2015b. „Wolność sumienia i religii z perspektywy skarg osób pozbawionych wolności w Polsce.” W Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawe i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, 211-249. Warszawa: Wyd. Unitas.

Pawela, Stanisław 2007. Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu. Warszawa: Wyd. Prawnicze.

Postulski, Kazimierz. 2014. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wyd. Beck.

Potulski, Jacek. 2015. „Komentarz do art. 109.” W Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. Jerzy Lachowski, 292-295. Warszawa: Wyd. Beck.

Pszczyński, Mateusz. 2015. „Prawo osadzonych do wyżywienia przygotowanego według reguł religijnych.” W Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. Jerzy Nikołajew, Konrad Walczuk, 81-99. Warszawa: Wyd. Unitas.

Szlęzak-Kawa, Elżbieta. 2015. „Diety religijne i kulturowe.” Forum Penitencjarne 6:14-15.

„Żeby dieta była dietą. Rozmowa Anety Łupińskiej z ppłk. Markiem Cieślikiem, zastępcą dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego.” Forum Penitencjarne 2015 nr 6 s. 13-14.

Published
2020-02-28
Section
Articles