The Penalty in the Coincidence of Crime in Criminal Canonical Law and the Total Penalty in Polish Criminal Law

  • Anna Darnowska Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Keywords: combined punishment; punishment accumulation; crimes coincidence; punishments sum

Abstract

Coincidence of  crime in the canonical law and in the Polish penal law is treated in the equivalent manner. The term of imprisonment with such coincidence, in Canon Criminal Law, is based on the rule of punishment accumulation for crimes, from which there is a possibility of  facultative punishment remission on account of their scale. The possibility of reduction of accumulated punishment is only in the scope of ferendae sententiae. Polish Criminal Law defines the term of imprisonment with the crimes coincidence as combined punishment. It is the synthesis of all punishments for the crimes abiding/remaining in the coincidence and inflicting the unified punishment within the range predicted by the legislator.

References

Andrejew, Igor. 1989. Polskie prawo karne w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Arias, Juan. 2011. „Komentarz do kan. 1346 KPK.” W Kodeks Prawa Kanonicznego, Komentarz, tłum. Tracz Zbigniew, red. Piotr Majer, 984-1046. Kraków: Wolters Kluwer.

Bernal Pascual, José. 2011. „Komentarz do kan. 1346 KPK.” W Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. Piotr Majer, 1012. Kraków: Wolters Kluwer.

Buchała, Kazimierz 1989. Prawo karne materialne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kala, Dariusz 2003. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Kalitowski, Michał 1989. „Problematyka kary łącznej w nowym kodeksie karnym na tle obowiązujących praw i doktryn.” Nowe Prawo 10:1492-1501.

Kalitowski, Michał, i Sienkiewicz Zbigniew, Szumski Jerzy, Tyszkiewicz Leon, Wąsek Andrzej. 1999. Kodeks karny. Komentarz T. 2. Gdańsk:„Info-Trade”– „Arche”.

Kostarczyk-Gryszka, Janina. 1968. „Problem granic realnego zbiegu przestępstw.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 37:7-28.

Krukowski, Józef. 1987. „Sankcje w Kościele.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, 200. Lublin.

Kurczyński, Piotr. 1938. De natura et observatia poena rum lataesententiae. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Miziński, Artur. 2007. „Ochrona praw oskarżonego w Kościele w szczególności w kanonicznym procesie karnosądowym.” Roczniki Nauk Prawnych 47, z. 1:123-142.

Myrcha, Marian. 1960. Prawo Karne. T. 3. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Roberti, Francesco. 1938. De delictis et poenis. Vol. I pars 2. Romae: Institutum Utriusque Iuris.

Surkont, Mirosław. 2001. Prawo karne. Bydgoszcz–Gdynia: „Branta”.

Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szewczyk, Maciej. 1982. „Wymiar kary łącznej.” Nowe Prawo 3-4:79-84.

Śliwiński, Stanisław. 1946. Prawo karne. Warszawa: Sekcja Wydawnicza Towarzystwa Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Warylewski, Jarosław. 2009. Prawo karne, część ogólna. Warszawa: Lexis Nexis Polska.

Wójcik, Walenty, i Krukowski, Józef, Lempa, Florian. 1987. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. 4. Lublin 1987.

Published
2020-02-28
Section
Articles