Wnikliwe spojrzenie z Hotelu Lambert na Kraków i Londyn

  • Dariusz Ostapowicz

Author Biography

Dariusz Ostapowicz

Dariusz Ostapowicz - The Defenders of Sea-Coast 1939 VI High School in Gdańsk

References

Askenazy S., Dwa stulecia XVIII i XIX. Badania i przyczynki, Warszawa 1910.

Barańska A., „Byłem ostoją porządku”. Metternich a sprawy polskie (1815-1848), „Universitas Gedanensis”, 22(2010), nr 3 (39).

Barszczewska-Krupa A., Emigracja i kraj. Wokół modernizacji polskiej świadomości społecznej i narodowej 1831-1863, Łódź 1999.

Chowaniec C., Druga banicja Księcia Adama. (Do genezy aktu poitierskiego z 1834), „Teki Historyczne” (Londyn), 15(1966-1968).

Dutkiewicz J., Austria wobec powstania listopadowego, Kraków 1933.

Hahn H.H., Dyplomacja bez listów uwierzytelniających. Polityka zagraniczna Adama Jerzego Czartoryskiego 1830-1840, Warszawa 1987.

Herre F., Metternich, orędownik pokoju, przeł. B. Floriańczyk, Warszawa 2018.

Historia dyplomacji polskiej, t. 3: 1795-1918, red. L. Bazylow, Warszawa 1982.

Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Antologia, red. W. Bernacki i in., Kraków 2011.

Jasiakiewicz W., Brytyjska opinia publiczna wobec powstania listopadowego w okresie 1830-1834, Toruń 1997.

Knapowska W., Nawroty polskich ruchów zbrojnych 1830-34. Z dziejów dyplomatycznych i rewolucyjnych Wolnego Miasta Krakowa, Poznań 1948.

Kukiel M., Czartoryski a jedność Europy 1770-1861, przeł. J.M. Kłoczowski, oprac. M. Filipowicz, Lublin 2008.

Marchlewicz K., Polonofil doskonały. Propolska działalność charytatywna i polityczna lorda Dudleya Couttsa Stuarta (1803-1854), Poznań 2001.

Mowy Xięcia Adama Czartoryskiego od roku 1838-1847, Paryż 1847.

Skowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1994.

Wodzicki S., Pamiętniki, Kraków 1888.

Zahorski A., Historia dyplomacji polskiej (1795-1831), w: Historia dyplomacji polskiej, t. 3: 1795-1918, red. L. Bazylow, Warszawa 1982.

Zajewski W., Brytyjska opinia publiczna wobec powstania listopadowego, w: W. Zajewski, Trudna droga do niepodległości (XIX-XX wiek), Kraków 2017.

Zajewski W., Europejskie konflikty dyplomatyczne. Wiek XIX, Kraków 2012.

Zajewski W., Trudna droga do niepodległości (XIX-XX wiek), Kraków 2017.

Żurawski vel Grajewski R., Działalność księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831-1832), Warszawa 1999.

Żurawski vel Grajewski R., Hotel Lambert wobec wizyty cara Mikołaja I w Londynie w 1844 r., „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica”, 70(2001).

Żurawski vel Grajewski R., Kaukaz w „dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w okresie kryzysu wschodniego, „Przegląd Nauk Historycznych”, 2(2003), nr 2.

Żurawski vel Grajewski R., Kształtowanie się celów politycznych dyplomacji księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec Wielkiej Brytanii (1831-1832), „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica”, 52(1995).

Żurawski vel Grajewski R., Ugrupowanie polityczne księcia A.J. Czartoryskiego wobec misji dyplomatycznej lorda J.G. Durhama do Petersburga w 1832 r., „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica”, 63(1998).

Żurawski vel Grajewski R., Wielka Brytania w „dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832-1841), Warszawa 1999.

Published
2020-01-09
Section
Reviews