Jeszcze o Hotelu Lambert

  • Władysław Zajewski The Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Science

References

Napoléon, Pensées politiques et sociales, rassemblées et présentées par Adrien Dansette, Paris 1969.

Rok 1846 w Krakowie i Galicji. Odniesienia, interpretacje, pamięć, red. K.K. Daszyk, T. Kargol, T. Szubert, Kraków 2016.

Seton-Watson H., The Russian Empire 1801-1917, Oxford 1967.

Zajewski W., Europa wobec powstania 1863, „Znad Wilii”, 1(2013).

Zajewski W., Gabinety europejskie wobec sprawy polskiej w XIX wieku, „Twórczość”, 3(1983).

Zamoyski A., Urojone widmo rewolucji. Tajne spiski i tłumienie ruchów wolnościowych 1789-1848, Kraków 2016.

Żurawski vel Grajewski R.P., Działalność księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831-1832), Warszawa 1999.

Żurawski vel Grajewski R.P., Pojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji: księżna Dorothea Liven wobec Polski i Polaków, Warszawa 2005.

Żurawski vel Grajewski R.P., Powstanie krakowskie 1846 r. w relacjach dyplomatów brytyjskich, w: Rok 1846 w Krakowie i Galicji. Odniesienia, interpretacje, pamięć, red. K.K. Daszyk, T. Kargol, T. Szubert, Kraków 2016.

Published
2020-01-09
Section
Reviews