Prison letter of Mieczysław Zajewski vel “Turbacz” (1918-1988)

  • Władysław Zajewski The Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Science
Keywords: operation “Ostra Brama”, communist persecution in Poland

Abstract

The article contains a collection of letters from 1949-1951 written in the arrest in Łódź and the prison in Rawicz by Mieczysław Zajewski vel “Turbacz”, a Home Army soldier and a participant of operation “Ostra Brama”. His fate was typical for a Home Army officer. After the so-called liberation, he went from Lithuania to the central Poland, where he was accused by communists of anti-state activity and sentenced to prison in Rawicz. The collection of his letters is prefaced by a remembrance essay about the elder brother Professor Władysław Zajewski. The preface tells the life story of Mieczysław Zajewski and his family.

References

Bogdanowicz J., Trzecia Brygada Szczerbca, Armia Krajowa Okręg Wileński, wyd. 2, Warszawa 2008.

Christa O., U Szczerbca i Łupaszki, Warszawa 2000.

Korab-Żebryk R., Operacja wileńska AK, Warszawa 1985.

Marichal R., La critique des textes, w: L’Histoire et ses méthodes, ed. Ch. Samaran, Paris 1961.

Oktawia. Dramat z czasów Nerona, Warszawa 2001.

Ośrodek Mobilizacyjny Okręgu Wileńskiego AK 1944-1948 cz. 4, „Armia Krajowa Zgorzelec (AK-

-NSZ-ROAK-AKO-NZW-WiN) – Wirtualne Muzeum Historii Wy(za)klętej” [online], 1 V 2016 [dostęp: 12 IX 2019], dostępny w internecie: <https://armiakrajowazgorzelec.blogspot.com/2016/08/osrodek-mobilizacyjny-okregu.html>.

Paczoska A., Dzieci Jałty. Exodus ludności polskiej z Wileńszczyzny w latach 1944-1947, Toruń 2002.

Twarze bezpieki w PRL w latach 1944–1956, „Blogmedia 24” [online], 4 XII 2014 [dostęp: 12 IX 2019], dostępny w internecie: <http://blogmedia24.pl/node/69842>.

Zajewski W., Alicja Paczoska, „Dzieci Jałty. Exodus ludności polskiej z Wileńszczyzny w latach 1944-1947”, Toruń 2002, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 414, „Universitas Gedanensis”, 1(2003), s. 159-162.

Zajewski W., Jan Ziółek, „Kryptonim »Pedagog« i »Zlikwidowani«. Związek Bojowników o Wolność. Tajna organizacja niepodległościowa nauczycieli z Łowicza. Moje wspomnienia, Lublin 2009, Towarzystwo Naukowe KUL, ss. 146, „Universitas Gedanensis”, 40(2010), s. 253-255.

Zajewski W., Obrońca Wilna. Mieczysław Zajewski, „Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” [online], 15 VI 2016 [dostęp: 12 IX 2019], dostępny w internecie: <https://muzeumzolnierzywykletych.pl/obronca-wilna-mieczyslaw-zajewski/>.

Ziółek J., Kryptonim „Pedagog” i „Zlikwidowani”. Związek Bojowników o Wolność. Tajna organizacja niepodległościowa nauczycieli z Łowicza. Moje wspomnienia, Lublin 2009.

Published
2020-01-09
Section
Articles