Memorialization of the Radziwills: Boguslavpol and Yanushpol

Keywords: Grand Duchy of Lithuania, Radziwills, memorialization, city, town

Abstract

The first half of the 17th century was the time of the Radziwiłł domination in the Grand Duchy of Lithuania. The towns of Bogusławpol and Januszpol, which were to become important craft and trade centers, were settled in the estates of their cousins Bogusław and Janusz on the border of the 1630s and 1640s. When the towns were founded, there was a period of wars and uprisings, which led to their collapse. With the deaths of Janusz (1655) and Bogusław (1669) the Protestant line of the Radziwiłłs broke, and Bogusławpol and Januszpol lost their names.

References

Alexandrowicz Stanisław. Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2011.

Augustyniak Urszula. Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, 2014.

Bogusław Radziwiłł. Autobiografia, wyd. T. Wasilewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.

Dounar Aleś, Транспарт і шляхі зносін, w: Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя, t. 1, Mińsk 2007, s. 85-86.

Kempa Tomasz, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549-1616). Wojewoda wileński. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, 2000.

Lulewicz Henryk, Mikołaj Radziwiłł Rudy, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 321-325.

Lulewicz Henryk, Walka Radziwiłłów z Chodkiewiczami o dziedzictwo słuckie, „Miscellanea Historico-Archivistica. Radziwiłłowie XVI-XVIII wieku: W kręgu polityki i kultury” 3 (1989), s. 321-325.

Lulewicz Henryk. Krzysztof Radziwiłł Piorun, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 264-276.

Rachuba Andrzej, Konfederacja Kmicicowska i Związek Braterski wojska litewskiego w latach 1660-1663, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa, 1989.

Sierba Michał, Potwierdzenie i rozszerzenie aktu nadania prawa magdeburskiego dla Orli (1643), „Przegląd Nauk Historycznych” 11 (2012), nr 1, s. 129-136.

Wisner Henryk, Janusz Radziwiłł. 1612-1655, Mada, Warszawa, 2000.

Published
2022-11-18
Section
Articles