On the Russian civilization according to A. Dugin – current research

  • Mieczysław Ryba John Paul II Catholic University of Lublin

References

„Człowiek w Kulturze”, 1998, nr 10.

Fukuyama F., The End of History and the Last Man, New York: Free Press 2006.

Huntington S., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, London: Simon & Schuster 2002.

Koneczny F., Dzieje Rosji, Krzeszowice: Ostoja 2015.

Kucharzewski J., Od białego do czerwonego caratu, t. I-VII, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998-2000.

Nowak A., Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2018.

Polak R., Cywilizacje a Moralność w myśli Feliksa Konecznego, Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej 2001.

Składanowski M., Cywilizacja rosyjska według Aleksandra Dugina. Studia historyczno-antropologiczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2019.

Skrzydlewski P., Polityka w cywilizacji łacińskiej, Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej 2002.

Published
2020-11-12
Section
Reviews