A treaty on evil and gentle tyrans

  • Władysław Zajewski

Author Biography

Władysław Zajewski

Władysław Zajewski – The Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences, Prof. emeritus

References

Arystoteles, Polityka, Warszawa: PWN 2006.

Cycero Marek Tuliusz, Wybór pism naukowych, oprac. M. Plezia, Wrocław: Ossolineum 1954.

Demandt A., Historia niebyła, Warszawa: PIW 1999.

Duroselle J., Wielka wojna Francuzów 1914-1918, Warszawa: Bellona 2006.

Dylągowa H., Historia Polski 1795-1990, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2000.

Ferguson N., Colossus. The Price of America’s Empire, New York: Peguin Press 2004.

Figes O., Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji, Warszawa: Wydawnictwo Magnum 2010.

Grabski A.F., Dzieje historiografii, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2011.

Historia dyplomacji polskiej X-XX w., red. G. Labuda i W. Michowicz, Warszawa:Wydawnictwo Sejmowe 2002.

Hitchens Ch., Thomas Paine. Prawa człowieka, Warszawa:Wydawnictwo Literackie Muza SA 2008.

Mały oksfordzki słownik historii świata w XX wieku, Warszawa: Świat Książki 1995.

Scruton R., Słownik myśli politycznej, Poznań: Zysk i S-ka 2002.

Snyder T., O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku, przekład B. Pietrzyk, Kraków: Znak Horyzont 2017.

Zajewski W., Czy historycy piszą prawdę, Kraków: Arcana Historii 2015.

Zajewski W., Chłopiec z Wilna, Pruszcz Gdański: Wydawnictwo Agni 2011.

Zajewski W., Sprawa polska na kongresie wiedeńskim, „Czasy Nowożytne”, 21(2008), s. 33-45.

Published
2020-11-12
Section
Reviews