Polish capuchins and the events of 1920

  • Roland Prejs The John Paul II Catholic University of Lublin
Keywords: Poland, Capuchins, 1920 Year

Abstract

Capuchins were not indifferent to the events taking place in Poland in 1920, due to serious staff shortages and the need to provide ongoing pastoral service of the monastery churches they could not get involved on a larger scale. Wiator Rytel, who was a chaplain of military hospitals, showed the greatest activity, in addition, he organized tertiary sewing of underwear for the army, and collecting various victims and contributions, for which, among others, a sanitary train was purchased and equipped.

References

Archiwum Krakowskiej Prowincji Kapucynów, sygn. AKK 100.

Duchniewski F.J., Z dziejów Polskiej Prowincji Kapucynów (1810-1921), w: W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga pamiątkowa, red. R. Prejs, Warszawa 2002, s. 25-67.

Duchniewski J., Rytel Wacław Wiator, w: Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, red. R. Bender, t. III, Lublin 1995, s. 42-43.

Gadacz J.L., Słownik polskich kapucynów, t. I-II, Wrocław 1985-1986.

Gadacz K., Kapelańska epopeja. O. Kosma Lenczowski kapucyn, Asyż 1969.

Kościół w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Antologia tekstów historycznych i literackich, oprac. M.M. Drozdowski, A. Serafin, Warszawa 1995.

Lenczowski K., Pamiętnik kapelana Legionów, oprac. J.T. Nowak, Kraków–Krosno 1989.

Marecki J., Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej, Kraków 2000.

Markowski M.B., Polskie duchowieństwo rzymskokatolickie wobec wojny z Rosją bolszewicką w latach 1919-1920, w: Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918-1939 i w okresie II wojny światowej, red. J. Gapys, M.B. Markowski, Kielce 2006, s. 23-40.

M-ski A., Módlmy się za Polskę, ratujmy Ojczyznę naszą, „Rodzina Seraficka”, 6 (1920), s. 259-261.

Ojciec Święty o Polsce, „Rodzina Seraficka”, 6 (1920), s. 258-259.

Prejs R., Piśmiennictwo religijne kapucynów Prowincji Polskiej na przełomie XIX i XX wieku, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Walkusz, t. I, Lublin 2002, s. 137-155.

Prejs R., Rytel Wacław, w: Polski słownik biograficzny, t. XXXIII, Wrocław 1992, s. 579-580.

Prejs R., Z dziejów pewnej książki dla tercjarzy, „Pietas et Studium”, 2 (2009), s. 633-640.

[Rytel W.] Viator a Mojówka, Boskie Serce Jezusa ratuj Ojczyznę naszą, „Rodzina Seraficka”, 6 (1920), s. 227-229.

[Rytel W.] Viator a Mojówka, Spraw, by żołnierz był rycerzem Maryi, „Rodzina Seraficka”, 6 (1920), s. 289-292.

[Rytel W.] Viator, Bohater kapłan – tercjarz, „Rodzina Seraficka”, 6 (1920), s. 272-274.

Sadowski M., Redemptoryści na drogach polskiej niepodległości, „Studia Redemptorystowskie”, 16 (1918), s. 253-254.

Published
2020-11-12
Section
Articles