„Milion zza Oceanu”. Amerykanie polskiego pochodzenia w Armii USA w czasie drugiej wojny światowej. Wystawa czasowa w Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk, 6 lipca – 31 października 2018 [„A Million Overseas”. Americans of Polish Descent in the US Army during World War II. Temporary Exhibition at the Museum of the Second World War, Gdańsk, July 6 – October 31, 2018]

Main Article Content

Jarosław Wąsowicz

Article Details

Section
Reports