Jan Bolesław Szetela (1912-1994)

Main Article Content

Sławomir Zych

Abstract

The article presents a short biography of one of the Roman Catholic priests of Przemyśl diocese, rev. Jan Bolesław Szetela. He was a rector of the parish in Nowe Miasto near Dobromil from 1937 to 1990, annexed by the USSR in 1945. Rev. Szetela became famous for his devotion to the Polish people who had stayed in the occupied area with the hope that the political situation was temporary. The article describes his struggle with the Soviet regime and tireless work for maintaining the Christian spirit among Polish people despite many difficulties, like being arrested by NKWD, exile to the lager, work in a coal mine.

Article Details

Section
Articles

References

Dędor S., Zarys dziejów parafii w Grodzisku pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP, Grodzisko: Poligrafia WSD w Rzeszowie 2003.
Dzwonkowski R., Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988, Lublin: TN KUL 2003.
http://www.grodzisko.parafia.info.pl/?p=main&what=21 [dostęp: 31.07.2021].
Kacnelson D., Jeszcze o ks. Szeteli, „Ład” 12 (1994), nr 45 (526), s. IV.
Pabis M., Zapomniana mogiła, https://naszdziennik.pl/polska-kraj/71347.html [dostęp: 1.08.2021].
Paprocka-Waszkiewicz A., Kończymy to, co zaczął ks. Jan Szetela, https://naszdziennik.pl/polska-kresy/79248,konczymy-to-co-zaczal-ks-jan-szetela.html [dostęp: 1.08.2021].
Pietruszka A., Ks. Jan Szetela – niezłomny kapłan z Nowego Miasta, https://www.fronda.pl/a/ks-jan-szetela-niezlomny-kaplan-z-nowego-miasta,110303.html [dostęp: 31.07.2021].
Pietruszka A., Ks. Jan Szetela – ten, który wytrwał do końca, „Kurier Galicyjski” 2013, nr 19, s. 26.
Romańczyk J., Śp. Ks. prałat Jan Bolesław Szetela (1912-1994), „Zwiastowanie. Pismo Diecezji Rzeszowskiej” 3 (1994), nr 3, s. 110-113.
Różańska M., Upamiętnienie Polaków, zamordowanych w niemieckim obozie w Przedzielnicy, http://rsphslad.eu/index.php/pl/article/itemlist/category/17-2-wojna [dostęp: 1.08.2021].
Skazaniec Boży. Ksiądz Prałat Jan Bolesław Szetela, „Zwiastowanie. Pismo Diecezji Rzeszowskiej” 3 (1993), nr 4, s. 90-94.
Waligóra J., Ks. Jan Szetela – duszpasterz, ojciec, dobroczyńca, Nowe Miasto 1998.
Wspominano ks. Jana Szetelę, https://www.ekai.pl/wspominano-ks-jan-szetele [dostęp: 2.08.2021].
Zych S., Ks. prałat Tadeusz Szetela (1925-2008), „Resovia Sacra”. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej 27 (2020), s. 433-443.