Polish Education in the United States

Main Article Content

Jacek Gołębiowski

Abstract

Polish education abroad has always been a pillar supporting Polish culture and national identity for the Polish community in exile. Among the many valuable educational initiatives of Polish emigrants going back to 1842, the Polish education system in the United States occupies a leading position in terms of the number of schools established, the number of students and teachers, and its importance in the process of integrating the Polish diaspora. The article presents the genesis of Polish education in the United States, its developmental stages, and shows the most important problems, such as organizing professional teaching staff, creating a school financing system, and facing assimilation processes. The article contains important statistical data and characterizes female religious congregations educating youth parish schools of the in first and second levels.

Article Details

Section
Articles

References

Bolek F., The Polish American school system, New York City: Columbia Press Corporation 1948.
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, t. IV, Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski 2005.
Iciek A., Polacy w Ameryce, Poznań 1921.
Kruszka W., Historya polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), t. II, Milwaukee: Drukiem Spółki Wydawniczej Kuryera 1905.
Mistecka M.L., Zmartwychwstanki. Charyzmat i dzieje 1891-199, t. II: Dziedzictwo (Biblioteka Polonii, t. 22), Lublin: Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Oddział Lubelskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 1999.
Reginek T., Potęga katolickiej Polonii amerykańskiej, Detroit: Conventual Press 1950.
Taras P., Polonia w Detroit. Problem kulturowej tożsamości i społecznego awansu. Socjologiczne studium społeczności etnicznej w USA, Warszawa: Pallottinum 1989.
Ziolkowski J., The Felician Sisters of Livonia, Michigan: First Province in America, Detroit: Harlo Press 1984.