American Polonia in Scientific Activity of the Institute of Polonia Ministry and Migration and the Institute for the Study of Polish Community and Its Ministry in 1972-2006

Main Article Content

Maria Anna Furtak

Abstract

The article aims to show the presence of American Polonia in the scholarly activity of Institute for the Study of Polish Community and Its Ministry and Institute for the Study of Polish Community and Its Ministry. In the 1970s and 1980s a huge interest in Polish diaspora achievements in the USA was visible in many scientific articles, texts, and monographs published in the yearbook Studia Polonijne. American Polonia has become an object of multidimensional and interdisciplinary research, which turned to be the pioneer ones in some cases.

Article Details

Section
Articles

References

Brożek A., Polonia amerykańska 1854-1939, Warszawa: Interpress 1977.
Gołębiowski J., Walewander E., Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, [in:] Encyklopedia 100-lecia KUL, eds. A. Dębiński, E. Gigilewicz, vol. II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, p. 148.
Plewko J., Turowski J., Sympozjum polonijne 1978, “Studia Polonijne” 5(1982), pp. 339-343.
Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, eds. H. Kubiak, E. Kusielewicz, T. Gromada, Wrocław–Warszawa: Ossolineum 1988.
Tyszkiewicz J., Rozbijanie monolitu. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945-1988, Warszawa: PWN 2015.
W służbie Polonii. 20 lat Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, ed. E. Walewander, Lublin: Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL 1992.