Joint Military Forces of East-Central Europe in the Light of Selected Political Concepts of the Polish Émigré Milieu

Main Article Content

Robert Zapart

Abstract

This article attempts to analyse the creation of common armed forces in East-Central Europe on the basis of selected integration concepts of the Polish émigré circles. They considered the notion of consolidating the potentials of countries sharing similar historical experiences as well as a sense of being threatened and protecting similar fundamental values to be part of a larger process of providing the Old Continent with guarantees of security and stable development. From the perspective of international relations at that time, however, none of the concepts of a common security and defence policy could have achieved success, although it could have been considered as one of the alternatives for the development of the process of continental integration, especially if it had been linked to the replenishment of the deficient assets in the potentials of other actors of international relations close to East-Central Europe in terms of development and culture.

Article Details

Section
Articles

References

Archive of Jagiellonian University, sign. 11840, The European Union as a federation: a constitutional analysis.
Archive of Independence Museum, sign. 108, J. Kuncewicz, Zadania i pozycja Polski w układzie powojennym, Collection of Documents Zygmunt Berezowski.
C.C., Od idei do rzeczywistości Intermarium, “Biuletyn Informacyjny Intermarium”, publ. Central European Federal Club, Roma 1947, no. 5.
Karta Wolnego Międzymorza, publ. Central European Federal Club, Roma 1946.
Kisielewski T., Federacja środkowo-europejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939-1943, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1991.
Łaptos J., Europa marzycieli. Wizje i projekty integracyjne środkowoeuropejskiej emigracji politycznej 1940-1956, Kraków: AP 2012.
Łukasiewicz S., Dyskusje o współpracy polsko-czechosłowackiej po 1948 roku, [in:] O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, eds. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2003.
Machcewicz P., Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa: Biblioteka WIĘZI 1999.
Maneli M., Machiavelli, Warszawa: Wiedza Powszechna 1968.
Mieroszewski J., Opinia emigracji, “Kultura” 1953, no. 4(66).
Mieroszewski J., O międzynarodową brygadę europejską, “Kultura” 1951, no. 11.
Okulewicz P., Koncepcja “Międzymorza” jako próba stworzenia strefy bezpieczeństwa między Niemcami a Rosją w okresie przedwojennym, [in:] O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, eds. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2003.
Pawlikowicz L., Zapart R., Znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej w zimnowojennych koncepcjach polskiego wychodźstwa na tle potencjału wielkich mocarstw, “Studia Polonijne” 41 (2020), pp. 299-318.
Raczyński E., Europeizm czy regionalizm, “Kultura” 1954, no. 5.
Skuza C., Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w programach i działaniach polskich polityków (1939-1955), Szczecin: Wydawnictwo USz 2012.
Szerer M., Federacje a przyszłość Polski, Londyn: P.S. King and Staples 1942.
The North Atlantic Treaty, Washington D.C., 4 April 1949, Journal of Laws [Dz.U.] 2000, No. 87, item 970.
Wandycz P., Międzynarodowe organizacje ruchu federalnego, [in:] O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej, ed. S. Łukasiewicz, Warszawa: Biblioteka Jedności Europejskiej 2015.
Wandycz P., Frendl L., Zjednoczona Europa, teoria i praktyka, Londyn: Polonia Book Fund 1965.
Wolański M.S., Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej w latach 1945-1975, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1996.
Woźniczka Z., Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944-1953, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego1999.
Zaćmiński A., Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945-1954, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2003.
Zapart R., Polska w środkowoeuropejskich koncepcjach Zygmunta Czarneckiego. Emigracyjna myśl polityczna okresu “zimnej wojny”, “Studia Polonijne” 33(2012), pp. 99-116.
Zapart R., Władze RP na Uchodźstwie o projekcie polsko-czechosłowackiej integracji w latach osiemdziesiątych XX wieku, “Studia Polonijne” 35(2014), pp. 45-66.
Zapart R., Konstytucja Federacji Środkowo-Europejskiej jako wyraz integracyjnego idealizmu w budowie systemu regionalnego bezpieczeństwa w myśli politycznej polskiego wychodźstwa w XX wieku , “Studia Polonijne” 39(2018), pp. 265-297.