Activity of Security Service of the People’s Republic of Poland Against the Polish Peasant Party in France in Years 1948-1966

Main Article Content

Arkadiusz Indraszczyk

Abstract

The article describes operations of the Poland security service against the Polish People’s Party (PSL) in France. The Poland authorities considered the political emigration to be a serious opponent and did its best to discredit this group in the eyes of the Polish society and to disintegrate its activity. The tools utilised by the security service included surveillance, acquisition of informal collaborators, escalation of personal conflicts between emigrants, disinformation concerning the attitudes of Poles in the country, persuading the key politicians in exile to return to the country. The intelligence has had many successes, including the return of important emigrants to Poland, winning many over as agents, and causing internal conflicts among the political emigration.

Article Details

Section
Articles

References

Bagieński W., Dąbrowski F., Wstęp, [in:] Stanisław Mikołajczyk w dokumentach, vol. II, Działalność w latach 1947-1958, Warszawa–Łódź: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2010.
Bagieński W., Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961, vol. I and II, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2017.
Cenckiewicz S., Geneza, działalność i udział rozgłośni „Kraj” w akcji reemigracyjnej (1955- 1957). Przyczynek do studiów nad polityką PRL wobec emigracji i Polonii, “Niepodległość” 54 (2003/2004), no. 5, pp. 114-226.
Deklaracja zjednoczeniowa członków Polskiego Stronnictwa Ludowego znajdujących się na emigracji, “Nasz Znak” 1961, no. 11/12 (114/115), pp. 7-13.
Gmitruk J., Rola Adama Bitońskiego w Polskim Stronnictwie Ludowym na Uchodźstwie (1948- 1963), [in:] Chłopskie partie polityczne z Europy Środkowo-Wschodniej na emigracji 1945- 1989, ed. A. Indraszczyk, Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2009.
Indraszczyk A., Listy otwarte ludowców z emigracji do Polski z lat 1990-2007, “Myśl Ludowa” 4 (2012), pp. 133-183.
Łukasiewicz S., Wywiad cywilny PRL wobec polskiej emigracji na Zachodzie – przegląd struktur i kierunków działania do początku lat sześćdziesiątych, [in:] Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, ed. S. Łukasiewicz, Lublin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2010.
Piotrowski J., Polskie władze naczelne na wychodźstwie w latach 1945-1990, [in:] Rządy bez ziemi. Struktury władzy na uchodźstwie, ed. R.P. Żurawski vel Grajewski, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2014.
Pleskot P., The Polish Intelligence Service and the Polish Diaspora after the Imposition of Martial Law in Poland, [in:] East Central Europe in Exile, vol. II, Transatlantic Identities, ed. A. Mazurkiewicz, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2013, pp. 311-325.
Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, vol. II, Działalność w latach 1947-1958, wybór dokumentów W. Bagieński, F. Dąbrowski, F. Gryciuk, oprac. W. Bagieński et al., Warszawa–Łódź: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2010.
Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, vol. III, Działalność w latach 1959- 1966, wybór dokumentów W. Bagieński, F. Dąbrowski, F. Gryciuk, oprac. W. Bagieński et al., Warszawa–Łódź: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2010.
Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, ed. S. Łukasiewicz, Lublin–Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2010.
Tarka K., Jest tylko jedna Polska? Emigranci w służbie PRL, Łomianki: Wydawnictwo LTW 2014.
Żaryn J., „Taniec na linie nad przepaścią”. Organizacja polska na wychodźstwie i jej łączność z krajem w latach 1945-1955, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2011.