The Image of John Paul II in the Polish Press in the USA: the Example of Dziennik Związkowy and Nowy Dziennik–Polish Weekly

Main Article Content

Natalia Janowiec

Abstract

John Paul II was the first pope in history to appreciate the role played by the media in the modern world. He perceived the media as a modern form of communication, through which the Catholic Church could influence the shape of social and religious life in the world.


This article is a preliminary analysis of the image of John Paul II in two Polish press titles published in the United States: Dziennik związkowy and Nowy Dziennik–Polish Weekly. Due to the limited framework of this publication, the article presents only a brief description of the issues that have been recognised as important for a broader analysis of the topic.

Article Details

Section
Materials

References

Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej. Przemówienia i homilie, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1980, s. 15-16.
Jan Paweł II, Orędzie do uczestników Kongresu ds. Komunikacji Między Religiami, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. III, Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Inne 1985, s. 609.
Jan Paweł II, Niech Bóg obdarzy mocą i wsparciem katolików działających w świecie środków społecznego przekazu! Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (1992), „L’Osservatore Romano” 13(1992), nr 5, s. 5-6.
Leonowicz-Bukała I., Media polonijne w USA, „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 4, s. 45.
Lombardi F., Jan Paweł II i media, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 9(2003), s. 38.
Wierzewski W.A., Kiedy pisanie pozwalało zaistnieć. Wspomnienia z lat działalności dziennikarskiej w prasie polonijnej w Ameryce, 1981-2002, w: Autoportret zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945-2002, red. W. Piątkowska-Stepaniak, Opole: Uniwersytet Opolski 2003, s. 302-303.
Źródła internetowe
Arciszewska A., Wezwali go z dalekiego kraju… Mój papież, http://www.dziennik.com/uncategorized/wezwali-go-z-dalekiego-kraju-moj-papiez [dostęp: 17.04. 2020].
Arturo Mari – świadek świętości, http://dziennik.com/polonia/arturo-mari-swiadek-swietosci/ [dostęp: 17.04.2020].
Drążek Cz., Ewangelizacja przez media w nauczaniu Jana Pawła II, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAP/media_nau_jp2.html [dostęp: 20.04.2020].
Historia powstania, http://dziennik.com/ [dostęp: 23.04.2020].
Kulbat W., Jan Paweł II i media, http://www.niedziela.pl/artykul/24068/nd/Jan-Pawel-II-i-media [dostęp: 15.04.2020].
„Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”, http://dziennik.com/featured/nie-lekajcie-sie-otworzcie-na-osciez-drzwi-chrystusowi/ [dostęp: 17.04.2020].
Paczkowski A., Polonijna prasa, w: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/polonijna-prasa;3959695.html [dostęp: 14.04.2020].
Słabisz A., Był świętym człowiekiem, http://dziennik.com/polonia/byl-swietym-czlowiekiem/ [dostęp: 17.04.2020].