Pastoral Letters, Circulars and Other Writings of the Rector of the Polish Catholic Mission, Fr. Leon Łagoda, in the Archives of the Polish Catholic Mission in Paris

Main Article Content

Sławomir Zych

Abstract

The aim of the article is to present the activity of the Polish Catholic Mission in France on the example of letters written by its rector, Fr. Leon Łagoda. The author analyses the content of this collection, referring mainly to the years 1929–1933. The collection sheds light on the pastoral and organisational activity of the Polish Catholic Mission in France. The author makes a clear distinction between the letters which Rector Leon Łagoda addressed to the faithful and the circulars, which were official texts intended for the clergy. A separate category constitutes letters addressed, for instance, to church hierarchs or those related to different celebrations.

Article Details

Section
Articles

References

Brudzisz M., Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Kraków–Lublin: Homo Dei 2015.
Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. V, Warszawa: PWN 1963.
Dzwonkowski R., Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, Poznań–Warszawa: Pallottinum 1988.
Duchniewski J., Listy pasterskie, w: Encyklopedia Katolicka, t. X, Lublin: TN KUL 2004, kol. 1161-1165.
Sobański R., Diecezja a wymagania nowego kodeksu. Uwagi o prawodawstwie (archi)diecezji katowickiej 1983-1993, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 27/28 (1994-95), s. 25-46.
Szymański J., Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny, t. II, Lublin: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 2011.